Jdi na obsah Jdi na menu

Letní nabídka - historické romány

26. 7. 2021

Historické romány a detektivky

 

Vondruška, V.: Křišťálový klíč. Hejnické pastorále 4. díl. Kronika severočeského rodu Heřmanů se odehrává v období od konce 17. století do nástupu Marie Terezie na trůn v polovině 18. století. Barvité osudy členů rodu se prolínají s příběhy rázovitých postav - s obchodníky, členy tajných evangelických sekt, jezuity, poustevníky, císařskými úředníky, kněžími i s příslušníky hraběcího rodu Kinských.  

 

Nesměrák, M.: Každému jeho hřivnu. Na Landštejně je za záhadných okolností zavražděn hradní písař. Podezření padne na kupce, který se svým doprovodem v podhradí přenocoval a hned za úsvitu spěšně odjel. Jeden z velitelů hradní posádky se za kupcem vypraví, aby jej vyslechl, ale náhodou se stane svědkem přepadení, při kterém je kupec zabit a on sám těžce zraněn. Postupně se rozkrývá temné spiknutí, jehož indicie směřují až k nejvyšším mocnářům.

 

Černá, J.: Záhada černolických vražd. Píše se rok 1646 a z bojů ve Francii se vrací vysloužilý voják Martin, zbědovaný, zarostlý, zaprášený a jeho první kroky vedou k sestře Johance. Celou noc si spolu povídají a Johanka netuší, že nevinnou radou změní nejen bratrův život, ale i osudy celé rodiny. A tak se nečekaný návrat vojáka stává začátkem tragických událostí začínajících smrtí Johanky a postupně i dalších obětí.

 

Vondruška V.: Husitská epopej VII. 1472 - 1485 za časů Vladislava Jagellonského. Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné a pohnuté doby 15. století v Českém království. Poslední díl zachycuje roky, kdy se českým králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo zklidnit zahraniční nepřátelskou politiku i vztahy s papežem. Z Čech byl sejmut cejch kacířství, ale ve stále neklidné době začínají doutnat nové politické a sociální konflikty, svět středověké víry nahrazuje svobodomyslná renesance a osudy husitských generací se uzavírají.

 

Knihy českého historika Jana Bauera

 

Bauer, J.: Kdo zradil krále - historická detektivka se soudcem Melicharem a jeho pomocníkem Božetěchem se odehrává za vlády Jana Lucemburského. Po návratu z válečného tažení do Uher je zatčen jeden z předních velmožů království Jindřich z Lipé a je uvězněn na hradě Týřově. Král Jan Lucemburský ho obviňuje ze zrady a požaduje jeho smrt. Ze stejného důvodu je obviněn i královský soudce Melichar z Roupova, je převezen a uvězněn na hradě Křivoklátě a zřejmě ho čeká mučení a smrt. Jeho pomocník Božetěch usilovně hledá někoho, kdo by pomohl soudce osvobodit a zbavit ho nařčení ze zrady.

 

Bauer, J.: Vraždící golem - o pražské židovské čtvrti kolují pověsti, že údajně zdejší židovský rabín Jehuda Löw sestrojil  "umělého" sluhu a vybavil ho neuvěřitelnou silou, díky níž může i zabíjet. Shodou okolností se tou dobou množí tajemné a brutální vraždy a měšťané svalují vinu na Jehudova golema. Když se další obětí tajemného vraha stane i staroměstský purkmistr Martin Krumphanzl, tak je písař zemského soudu Lukáš Trobl z Květnice  pověřen vyšetřováním těchto vražd a postupně dochází k překvapivému závěru.

 

Bauer, J.: Než přijde kat. Písař zemského soudu Lukáš Trobl z Květnice řeší nelehký úkol - má zjistit pachatele krádeží mrtvol ze židovského hřbitova. Při návštěvě v jedné pražské krčmě vyslechne náhodný rozhovor dvou císařských důstojníků. kteří se chtějí zbavit polního maršála Rusworma. Lukáš dotyčného maršála varuje, ale tím na sebe přivolá nenávist dotyčných důstojníků. Lupiče mrtvol se mu sice podaří odhalit, ale krátce nato je unesena jeho snoubenka...

 

Bauer, J.: Královská štvanice. V lesích kolem Křivoklátu pořádal král Jan Lucemburský štvanici na jeleny. Při lovu byl zabit královský lovčí Hynek z Bukové a Jan Lucemburský je přesvědčen, že šlo o vraždu, ale obětí měl být on sám. Povolá tedy svého oblíbeného vyšetřovatele královského soudce Melichara z Roupova, aby údajného vraha dopadl. Král pak odjíždí do ciziny a Melichar tak zůstává sám a bez podpory proti všem podezřelým.

 

Bauer, J.: Levoboček Rožmberků. Ve dvou příbězích z počátku 15. stol. vystupují středověcí detektivové Jakub Protiva z Protivce a mnich Blasius. Nejprve vyšetřují ztrátu poslední vůle Jindřicha III. z Rožmberka, který je Blasiův nevlastní bratr a také křivé obvinění z vraždy hradního kaplana Zachariáše, které uvrhne Blasia jako podezřelého do vězení. A je na Jakubovi, jestli se mu podaří svého přítele zachránit a zbavit nepravdivého nařčení. 

Ve druhém příběhu Jakub Protiva s Blasiem musí objasnit záhadu výskytu falešných mincí a s tímto případem zřejmě souvisí i výskyt nepřirozených jevů v blízkosti stříbrných dolů, jejichž přítomnost vyústí ve vraždu. Na scéně se objevuje i krasavec Václav z Jihlavy, jehož osoba je obklopena tajemnem.

 

Bauer, J.: Král má starosti. Na večeři u krále Václava IV. byl otráven bavorský vévoda Fridrich. Z počátku to vypadá, že nešťastnou náhodou vypil číši vína s jedem, která byla určena panovníkovi. Proto jsou na Pražský hrad pozváni Jakub Protiva se svým přítelem Blasiem, aby zjistili, kdo se pokusil krále zavraždit.

 

Bauer, J.: Na straně českého krále. Jakub Protiva se vrací na svou rodnou tvrz, aby tu hospodařil místo zemřelého bratra. Poklidný venkovský život naruší příjezd královského podkomořího Hujera, jenž žádá Jakuba Protivu, aby zachránil českého krále Václava IV., kterého unesl a drží v zajetí jeho bratr uherský král Zikmund Lucemburský. Jakub Protiva se pustí do řešení případu a tím se ocitá ve světě nebezpečných mocenských intrik.

 

Bauer, J.: Věčný je jen bůh. Koncem roku 1370 umírá za nejasných okolností papež Urban V. a krátce nato těžce onemocní císař Karel IV. Dominikán Pavel se domnívá, že oba případy spolu souvisí a jsou dílem tajemného traviče. Ota Braniborský z rodu Wittelsbachů využívá situace a chce nemocného Karla zbavit trůnu. Dominikánu Pavlovi se sice podaří zabránit atentátu na císaře a českého krále Karla IV. a následně i jeho synovce Karla V., ale nebezpečí zdaleka není zažehnáno.

 

Bauer, J.: Dvě císařovny. V prvním příběhu musí dominikán Pavel čelit intrikám vévody Rudolfa Habsburského zaměřených proti císaři. Za tímto účelem se vévoda neváhá spojit s uherským králem Ludvíkem I., polským králem Kazimírem III. a v mocenských hrách má svou roli i tajné společenství Uhlířů.

Ve druhém příběhu se dominikán Pavel ocitá v nepřízni Karlovy manželky Alžběty Pomořanské a vydává se na cestu pro nejvzácnější relikvii, tzv. svatý grál, což je pohár, z něhož prý pil Ježíš Kristus při poslední večeři...

 

Bauer, J.: Jsi můj král. Dominikánský mnich Pavel se za velmi dramatických událostí seznamuje se synem Jana Lucemburského, kterému jde o život. Na žádost českého krále se má Pavel stát osobním strážcem mladého Karla. Stává se mu nejen věrným společníkem a průvodcem a mezi jeho další povinnosti patří i role agenta a diplomata. Zásluhou dominikána Pavla se Karel po smrti svého otce zbavuje svých největších odpůrců Wittelsbachů a stává se vládcem Svaté říše římské.

 

Bauer J.: Záhady pro rychtáře. V prvním detektivním příběhu se vypravuje o tom, jak čeští páni zajali a uvěznili krále Václava IV. a někdo využil této dramatické situace k troufalé loupeži klášterního pokladu. Jakub Protiva a mnich Blasius mají co dělat, aby zloděje co nejdříve vypátrali.

Ve druhém příběhu detektivní zápletka začíná v hostinci "U zlaté husy" na Koňském trhu, kde je zavražděn bohatý benátský kupec Balbi. Na těle měl zvláštní znamení - krvavý cejch a tato indicie zavede Jakuba i Blasia do jednoho hradu nad řekou Sázavou, jehož majitel byl údajně stižen rodovým prokletím. Může být mezi vraždou benátského kupce, krvavým cejchem a rodovým prokletím nějaká souvislost? 

 

Bauer, J.: Zamilované královny. V prvním příběhu Adléta Míšeňská z lásky zachraňuje vyhnance z Čech prince Přemysla, který se po mnoha dobrodružstvích později  stává českým králem. Adlétu však čeká smutný osud, neboť princ dá přednost uherské princezně Konstancii a obětavou Adlétu zapudí.

Ve druhém příběhu je zachycen bouřlivý vztah Elišky Přemyslovny a jejího manžela, rytíře a krále Jana Lucemburského. Eliška  navíc musí čelit intrikám své nevlastní matky, královny a vdovy Elišky Rejčky. Naštěstí má po boku oddaného a statečného přítele Viléma z Valdeka.