Jdi na obsah Jdi na menu

Nejčastější dotazy a odpovědi

Jak se můžu stát uživatelem (čtenářem) knihovny?


Uživatelem knihovny se může stát každý, kdo vyplní přihlášku, předloží průkaz totožnosti a zaplatí registrační poplatek dle platného ceníku knihovny. K registraci dětí do 15 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce (viz. přihláška čtenáře). Po uhrazení registračního poplatku je možné po dobu kalendářního roku ( leden - prosinec) využívat nabízených služeb knihovny.

 

 

Jak často mohu navštěvovat knihovnu?


Frekvence návštěv není daná, jsou čtenáři, kteří navštěvují knihovnu několikrát do měsíce, jiným návštěvníkům vyhovuje návštěva 1x měsíčně, což je doba určená ke vrácení zapůjčených knih (viz. knihovní řád).

 

 

Musím si pokaždé něco vypůjčit?


Ne, čtenář nemá povinnost si při každé návštěvě půjčit další knihy. Je to na jeho svobodné vůli, kdy tuto možnost využije a kdy knihy pouze vrátí.

 

 

Jaká je provozní doba knihovny?


Knihovna pro dospělé čtenáře je na náměstí v budově Městského úřadu v Tovačově a svoje služby poskytuje v pondělí a ve čtvrtek od 8 – 12, 13 – 17 hod. Knihovna pro děti a mládež je na náměstí vedle prodejny drogerie, půjčovním dnem je středa a provozní doba je od 13 – 16 hod.

 

 

Kolik knih nebo časopisů si můžu půjčit a na jak dlouhou dobu?


Každý čtenář může mít na svůj čtenářský průkaz půjčeno maximálně 5 knih a 10 časopisů příp. brožur. Do jednoho měsíce by měl vrátit přečtené tituly,v případě, pokud některou knihu nestačil přečíst a nečeká na ni další zájemce, může požádat o prodloužení výpůjčky na další měsíc - viz povinnosti čtenáře.

 

 

Jak postupovat, potřebuji-li knihu nebo časopis mít déle než jeden měsíc?


Požádat o prodloužení výpůjčky je možné osobní návštěvou knihovny, telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).

 

 

Podařilo se mi vypůjčenou knihu poškodit/ztratit. Co mám dělat?


Podle míry poškození čtenář uhradí částku určenou pracovnicí knihovny, v případě, že je knihu nebo časopis nutné vyřadit, čtenář je povinen zaplatit pořizovací cenu knihy + 100,- Kč navýšení (náklady na zajištění náhradního titulu, úhrada nákladů na odpis).

 

 

Je možné si rezervovat knihu přes internet?


Ano, registrovaní čtenáři si mohou konkrétní titul rezervovat prostřednictvím on-line katalogu. V případě, že je žádaný titul momentálně půjčený, budou po jeho vrácení upozorněni sms nebo e-mailem na vyřízení své rezervace.

 

 

Co když nenajdu ve fondu knihovny knihu, o kterou mám zájem?


V tomto případě nabízí knihovny svým uživatelům tzv. meziknihovní výpůjční službu, jejímž prostřednictvím pracovnice knihovny vyhledá požadovanou knihu ve fondu jiné knihovny a knihu obdrží formou poštovní zásilky. Zájemce o tuto službu platí poštovné za dodaný titul v plné výši.

 

 

Co je to poplatek z prodlení?


Poplatek z prodlení je „pokuta“ za pozdní vrácení zapůjčené knihy nebo časopisu (viz. ceník knihovny).

 

 

Jak mohu zjistit stav svého čtenářského konta/kolik mám vypůjčených titulů?


Přístup do čtenářského konta je prostřednictvím webové stránky knihovny a on-line katalogu, pod nímž je přímo odkaz na čtenářské konto a pokyny k přihlášení.

 

 

Můžu si půjčit knihy i bez čtenářského průkazu/co když jsem ho ztratil?


Čtenář je vždy povinen s sebou nosit čtenářský průkaz. Vyjímečně může být obsloužen bez čtenářského průkazu, ale jen v případě, že má zaplacen čtenářský poplatek na daný rok. V případě ztráty je nutné uhradit poplatek za vystavení duplikátu (20 Kč).

 

 

Je možné v knihovně využít počítač s internetem s možností tisku či kopírování?


V knihovně je k dispozici 1 počítač s připojením k internetu a tato služba je poskytována ve vymezeném čase zdarma. Reprografické služby (tiskárna, kopírka – formát A4, černobílý tisk) se poskytují za poplatek dle ceníku knihovny.

 

 

Mohu knihovně věnovat darem svoje knihy?


Ano, je možné nabídnout knihovně vlastní knihy, ale jen formou daru a pouze po dohodě s pracovnicí knihovny. Knihovna přijímá knihy dle svého výběru a to vydané po r. 2000, velmi ojediněle tituly staršího vydání.