Jdi na obsah Jdi na menu

Nový knihovnický program Koha

17. 3. 2021

Od ledna 2021 přešla Městská knihovna v Tovačově na nový knihovnický program Koha, který odpovídá po všech stránkách požadavkům moderní knihovny. Tento celosvětový knihovnický systém přináší do práce knihovnic a knihovníků mnoho pozitivních změn. Knihovnický program Koha nabízí čtenářům vizuálně příjemný on-line katalog a uživatelé, kteří uvedli ke svým osobním údajům i kontaktní e-mail, již několikrát obdrželi přívětivě formulované oznámení ohledně jejich výpůjček. Některé změny, které pocítili čtenáři hned v lednu, se týkaly upozorňování knihovnického systému na dodržování výpůjční doby. Knihovnický program je nastaven tak, že čtenáře s týdenním předstihem upozorní, že se blíží konec výpůjční lhůty. V případě, že uživatel na toto předběžné oznámení nebude reagovat a zapůjčené tituly nevrátí nebo nepožádá si o jejich prodloužení, tak mu bude účtován poplatek za nedodržení výpůjční doby. Tato oznámení jsou již dávno ve všech knihovnických systémech městských knihoven běžně nastavena a využívána, takže to není novinka tovačovské knihovny. Proto není důvod v tom vidět nějaké výrazné omezování, naopak dodržováním výpůjční doby dochází i k rychlejší cirkulaci knih mezi čtenáři a to zejména knižních novinek, podstatně se zkrátí čekací lhůty na rezervované tituly a navíc včasné vrácení zapůjčených titulů patří mezi základní povinnosti čtenáře.

Čtenáři se budou průběžně setkávat i s dalšími novými a praktickými informacemi, které by měly podporovat pozitivní vazbu mezi čtenáři a pracovnicemi knihovny.