Jdi na obsah Jdi na menu

Nabídka regionální literatury

Regionální literatura:

 

Se zámkem pod kůží (vydalo Město Tovačov v r. 2008 - kolektiv autorů) v reprezentativní publikaci se seznámíme s nejstaršími písemnými listinami a významnými historickými osobnostmi. Další příspěvky v knize se zmiňují o jednáních předcházejících převzetí tovačovského zámku do majetku města a následně realizovaných opravách a rekonstrukcích zámku. V druhé části knihy vyjadřují starostové a aktivně činní občané svůj osobní vztah k městu a zámku.


 

Tovačov v proměnách času. Století jednoho města očima fotografů (Mgr. Bc.Leon Bouchal + Město Tovačov za finanční podpory Olomouckého kraje), reprezentativní obrazová publikace zachycuje proměny Tovačova prostřednictvím historických i současných fotografií jednotlivých ulic, významných budov i okolí města. Kromě zajímavých dobových snímků, které jsou doplněny stručnou historií vzniku fotografie, jsou v knize krátce připomenuty i některé významnější události zaznamenané prostřednictvím zápisů z městské kroniky.

 

Tovačov v období protektorátu (Vydavatelství Petr Brázda + Město Tovačov - P. Jirák) autor se věnuje účasti tovačovských obyvatel v zahraničním i domácím odboji, kolaboraci, činnosti místních úřadů sídlících na zámku a  ve své knize zachycuje i některé poválečné události

 

Pověsti o hradech a zámcích (Profi-tisk, s.r.o., Olomouc, B. Štéger) soubor pověstí o hradech a zámcích z Hané

 

Hanácké pohádky a pověsti (vydal Agriprint, s.r.o., Olomouc 2017 - B. Štéger, V. Švec) soubor pohádek a pověstí z Hané

 

Toulky tovačovskou minulostí aneb 695 let historického putování městem pod Spanilou věží
(vydalo Město Tovačov v r. 2016 - Mgr. Bc. L. Bouchal a kolektiv autorů) - ojedinělá, reprezentativní a obrazová publikace zachycující historii a současnost města Tovačova 

 

Tovačovské nokturno (vydalo vlastivědné vydavatelství Region Věrovany v r. 2007 - JUDr. Jaroslav Krempl)

 

Sága rodu Štégerů  (vydalo Město Tovačov v r. 2008 - kolektiv autorů) - autobiografie rodiny Štégerů

 

Kam až dohlédneš (vydalo Sdružení obcí mikroregionu Střední Haná v r. 2001 - O. Nimmerfrohová)

 

Poznávej své město aneb Průvodce Tovačovem
(vydala Obecně prospěšná společnost Tovačovský zámek v r. 2010 - kolektiv autorů)

 

Co to je, když se na Tovačovsku řekne: dopadls, jak korunní princ Rudolf v Trní
(vydalo vlastivědné nakladatelství Region Věrovany v r. 2003 - JUDr. Jaroslav Krempl)

 

Z minulosti města Tovačova a okolí (vydalo nakladatelství Garn v r. 2013 - A. Ugwitz) - průvodce Tovačovem

 

Pozdrav z Tovačova (vydalo Město Tovačov v r. 2011 - Mgr. Bc. L. Bouchal) - historické fotografie Tovačova

 

Tovačovsko ve válečném roce 1866 (vydalo město Tovačov v r. 2016 - Mgr. Jiří Synek a kolektiv autorů) - odborná publikace vydaná ke 150. výročí prusko-rakouské bitvy r. 1866

 

Amatérské divadlo na Tovačovsku
(vydala Obecně prospěšná společnost Tovačovský zámek v r. 2010 - PHDr. I. Silná, Ph. D.

 

Ptej se svých vzpomínek (vydalo nakladatelství Nová Forma v r. 2014 - Mgr. L. Olivová) - životní vzpomínky klientů Domova seniorů v Tovačově

 

40 let oddílu jachtingu TJ Sokol Tovačov (vydala TJ Sokol Tovačov v r. 2009 - V. Kohn)

 

Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově
(vydala Univerzita Palackého v Olomouci v r.2009 - PhDr. I. Silná, Ph.D.)

 

Ročenka zámku v Tovačově - (vydalo Město Tovačov v r. 2013 - K. Zajícová) - kulturní akce na zámku v Tovačově

 

Procházka životem Antonína Indráka, aneb krátké pojednání o jednom kronikáři z Hané (Vydalo Město Tovačov v r. 2015 - Mgr. Bc. L. Bouchal)

 

Lovy nejen u soutoku Moravy a Bečvy (vydavatelství Akcent v r. 2014 - Ing. V. Velický) -  autorovy vlastní zážitky z přírody a myslivosti

Ptactvo Tovačovska ( vydavatelství Petr Brázda v r. 2015 - Ing. Jiří Šírek, Čestmír Číhalík, Doc., MUDr., CSc., Dušan Boucný) - kniha je věnována ornitologům, přátelům a ochráncům přírody i široké veřejnosti

 

Od hrnčířského kruhu k mezníkům života aneb životní příběh Bohumila Venclíka (vydal Klub přátel JUDr. Jaroslava Krempla při o.p.s. Tovačovský zámek v r. 2014)

 

Než na Hané utichly zbraně (vydal  Klub přátel JUDr. Jaroslava Krempla při o.p.s. Tovačovský zámek v r. 2015 - Z. Klobouk, Indrák, P.) - příspěvky pamětníků obcí regionu vč. soukromé fotodokumentace

 

Má duše stále bloudí v antice (vydal  Klub přátel JUDr. Jaroslava Krempla při o.p.s. Tovačovský zámek v r. 2015 - Z. Klobouk) - vzpomínky z cest a návštěv antických památek proložené úryvky antické literatury

 

Divizní generál Ondřej Mézl v kontextu doby (vydal  Klub přátel JUDr. Jaroslava Krempla při o.p.s. Tovačovský zámek v r. 2010 - Z. Klobouk, P. Indrák)

 

Aby nebyli zapomenuti (vydal Svazek obcí mikroregionu Střední Haná v r. 2005 - kolektiv autorů) - vzpomínky pamětníků konce 2. světové války doplněné soukromou fotodokumentací

 

Xavera (vydal Region Věrovany za spolupráce s Hanáckým tanečním souborem Hatě Tovačov a nadací Zámek Tovačov v r. 2003 - PhDr. G. Vožda) - autobiografická publikace o životě a díle Františky T. E. Běhálkové

 

Xavera Běhálková (vydal KATOS Kojetín - F. Gajdica) - životopisná črta o tovačovské rodačce  X. Běhálkové (hanácké tradice - kroje, tance, výšivky, písně)

 

Arnošt Förchtgott Tovačovský (vydal KATOS Kojetín v r. 1999 - F. Gajdica) - životopisná črta o tovačovském rodákovi a hudebním skladateli A. F. Tovačovském

 

Svědkové minulosti na Střední Hané (vydal Svazek obcí Mikroregionu Střední Haná v r. 2009 - Ing. J. Šírek) - dokumentace a fotografie dochovaných sakrálních památek mikroregionu

 

Hanácká legenda (vydal Region Věrovany v r. 2006 - O. Bystřina) - lidová pověst o rivalitě mezi tovačovskými a věrovanskými občany napsaná spisovatelem Otakarem Bystřinou, rodákem z Věrovan

 

Bystřinova Hanácká legenda po sto letech II. díl
(vydal  Region Věrovany v r. 2006 - JUDr. Jaroslav Krempl a kolektiv autorů) -  povídky věrovanských občanů a pamětníků

 

Otakar Bystřina a současná doba (vydalo vlastivědné vydavatelství Region Věrovany ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově v r. 2006 - JUDr. Jaroslav Krempl) - sborník autorských příspěvků prezentovaných na kolokviu "Bystřina a současná doba" a zpracovaných formou literatury faktu.

 

Tovačov 675 let městem (vydal Městský úřad Tovačov v r. 1996 - PhDr. Z. Fišer, A. Indrák, Ing. V. Velický)

 

Záhady nikdy nekončí...  (Vydavatelství Š-matis Praha v r. 2001 - JUDr. J. Krempl, M. Štraub) - pátrání po tajných chodbách na Střední Moravě a v Čechách (v 1. části Poznatky z Tovačovska)

 

Památky židovské obce tovačovské (vydala Židovská obec v Olomouci a Památkový ústav Olomouc v r. 1996 - J. Klenovský) - informace a dokumentace o židovské náboženské obci v Tovačově - židovská čtvrť, židovská synagoga, židovský hřbitov

 

Bitva u Tovačova 1866 (vydalo nakladatelství DANAL v Olomouci v r. 1996 - V. Burian) - informace a dokumentace o prusko-rakouské bitvě doplněné o obrazovou přílohu

 

Počátky Annína (vydal Městský úřad Tovačov v r. 1999) - informační brožura k 200. výročí založení osady Annín

 

Klopotovice - odraz života obce v zrcadle času (vydal  Klub přátel JUDr. Jaroslava Krempla při o.p.s. Tovačovský zámek v r. 2013 - PhDr. I. Silná, Ph.D., Z. Klobouk, P. Indrák)