Jdi na obsah Jdi na menu

Zájmové kroužky pro děti - 2024/2025

17. 6. 2024

 

Zájmové aktivity pro děti a mládež v knihovně

 

Městská knihovna v Tovačově od nového školního roku 2024/2025 opět nabídne dětem a žákům ZŠ zájmové aktivity prostřednictvím následujících kroužků:

 

DESKOHRÁTKY (1x měsíčně)  - ukázky deskových her a společné hraní v knihovně

 

ŠIKULKA - (1x měsíčně) - tvoření výrobků z různých materiálů, tématické a naučné soutěže

 

MALOVÁNKY (1x měsíčně) - malování, kreslení, využití různých výtvarných technik

 

LITERKA (1x měsíčně) - listování v knihách, seznámení se s klasickou literaturou a jejími autory, čtení, vyprávění, hrátky se slovy, literární kvízy a soutěže, prezentace vlastní tvorby žáků (povídky, básničky), knihovnické minimum (orientace v knihovně, nabídky knih, informace o knihách, služby knihovny)

 


INFORMACE PRO ZÁJEMCE:

Podmínkou je vyplnění přihlášky a registrace v knihovně -
zaplacení čten. poplatku 60 Kč (platnost 12 měsíců).

Zájmové kroužky jsou určeny pro věk. skupiny - děti 6 - 7 let, ml. žáci od 8 - 12 let, st. žáci 13 - 15 let.

Předpokládaný den konání jednotlivých kroužků - středa od 15.00 - 16.30 hod. (příp. změna možná).

Zájmové kroužky jsou ZDARMA, děti a žáci mohou navštěvovat libovolný počet nabízených zájmových aktivit, v ojedinělých případech mohou být rodiče požádáni o menší finanční příspěvek na materiál (kroužek Šikulka).

Místem konání je knihovna pro děti a mládež (na náměstí vedle lékárny).

Žáci, kteří jsou registrováni v knihovně, mohou vedle neomezené návštěvy kroužků, využívat i půjčování knih a časopisů.

Počet dětí je omezen prostorovými kapacitami knihovny.

Přihlášení dětí do jednotlivým kroužků je možné e-mailem: knihovna@tovacov.cz, tel.: 581 706 961 nebo osobně v půjčovní dobu knihovny:

Knihovna pro dospělé čtenáře (přízemí budovy MÚ Tovačov) - pondělí a čtvrtek od 8 -12, 13 - 17 hod.

Knihovna pro děti a mládež (na náměstí v prostorách vedle lékárny) - středa 13 - 16 hod.

INFORMACE o knihovně: web www.knihovnatovacov.cz, facebook Knihovna Tovačov