Jdi na obsah Jdi na menu

Historické a detektivní romány

Historické romány a detektivky

Přemyslovská epopej I. (Vondruška, V.) - první část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Děj této knihy začíná nedobrovolným odchodem krále Vladislava I. a jeho synů ze země. Jeden z nich, mladý Přemysl, se uchýlí do Míšeňska, ale stále uvažuje o tom, že se jednou vrátí do vlasti svých předků a převezme nad ní vládu.

Přemyslovská epopej II. (Vondruška, V.) - v další knize je zachyceno dětství a dospívání Václava I. Ten se po boku svého otce Přemysla Otakara I. učí válčit i vládnout a ještě za jeho života je korunován králem. Po smrti svého otce převezme vládu, začne budovat okázalý královský dvůr a obklopí se rytíři a umělci. Jeho snem je získání rakouské země, kde vládne vévoda Fridrich zv. Bojovný.

Kalich krve (Tremayne, P.) - v opatství Lios Mór je ve ve své cele nalezen mrtvý vzdělaný učenec. Jeho smrt je o to záhadnější, že byl zamčený v místnosti a klíč měl u sebe. A to je další zajímavý případ pro čtenářům již známou sestru Fidelmu a mnicha Eadulfa.

Seianus (Wishart, D.) - detektivní příběh ze starého Říma, kdy Marcus Corvinus dostává za úkol rozluštit prazvláštní vzkaz ze záhrobí od zesnulé císařovny Livie. Rád uvítá šanci pustit se do objasnění této hádanky, neboť život v dobrovolném exilu je pro něj nudný.

Tajemství Medicejů (White, M.) - dějištěm napínavého příběhu jsou Benátky a Florencie poč. 15. století, které se však prolíná i se současností. Při antropologickém výzkumu mumifikovaných těl příslušníků významného rodu Medicejů čeká na vědce zašifrované poselství vedoucí k úžasnému objevu.

Spící král (Wishart, D.) - otčím Marcuse Corvina byl přistižen u mrtvého těla se zbraní v ruce, ale Marcus je přesvědčen o jeho nevině. Navíc zavražděný měl mnoho nepřátel a tak jeho násilnou smrt může mít na svědomí kdokoliv z nich.

Žalobci (Davisová, L.) - další napínavý příběh ze starověkého Říma, ve kterém se vyšetřovatel Falco snaží objasnit vraždu, jejíž obětí je hlava vážené patricijské rodiny, který se dostal do finančních potíží. Jeho případná sebevražda by zbavila potomky povinnosti zaplatit pokutu stanovenou soudem. Falko postupně rozplétá zapeklitý případ a zjišťuje, že zločiny ve vysokých kruzích jsou stejně bezohledné jako ty, ke kterým dochází v zapadlých uličkách Říma.

Kletba porodní báby (Ebertová, S.) - čtvrtý díl ságy z raného středověku. Porodní bába Marta má zvláštní schopnost léčit lidi a je trnem v oku církvi, která ji nařkla, že je čarodějnice.

Já, kníže Soběslav (Rolečková, E.) - tak bouřlivý osud mělo jen málo českých knížat. Dlouhá léta ve vězení, exil u dvora Fridricha Barbarossy, osud pacholka a nakonec knížecí stolec. Soběslav II. poznal život ze všech stran a když všechno ztratil, vyprávěl svůj příběh příteli z dětství, který psal kroniku a mohl jej zaznamenat.

Poseidonovo zlato (Davisová, L.) - Řím r. 72 - informátor a soukromý "detektiv" Falco se vrací po splnění nebezpečných úkolů od legií na hranicích země domů a doufá v zaslouženou odměnu od císaře. Avšak nachází svůj byt zcela  zdemolovaný a u jeho matky je nastěhovaný zpupný bývalý legionář, který z něj vymáhá dluh za jeho bratra Festa. Ten padl při dobývání města v Judeji, avšak postupně vyplouvají na povrch jeho podvodné praktiky, kšefty a dluhy. Když však někdo vymahače dluhů zabije, prvním podezřelým se stává Falko, kterému dá velkou práci své jméno očistit a najít skutečného viníka.   

Poslední království (Cornwell, B.) - pětidílná sága z raně středověké Anglie, která barvitě líčí historii Alfreda Velikého a jeho nástupců na trůně. Na pozadí jejich osudů se odehrává příběh křížících se závazků a slibů věrnosti, zdráhavé lásky a nesmírného hrdinství.

Kapitán Richard (Dumas, A. ml.) - méně známý příběh se odehrává v Německu na počátku 19. století a hlavními protagonisty jsou bratři Ludvík a Pavel, kteří slouží ve francouzské armádě, dále pak německý student Friedrich Staps a jeho snoubenka Markétka.
Friedrich se angažuje v protifrancouzském spiknutí, pokusí se zavraždit Napoleona a za tento pokus je odsouzen k smrti. Požádá tedy Pavla, aby navštívil Markétku a řekl jí o okolnostech, které vedly k jeho popravě. Ten však tento úkol přenechá Ludvíkovi, neboť je při obléhání Moskvy raněn a vzkaz nemůže vyřídit. 

Sny stříbrné labutě (Rolečková, E.) - píše se r. 1418 a z Prahy se začínají šířit na venkov zvěsti o klíčící nové víře a prvních přívržencích přijímání podobojí. Náboženské boje brzy rozdělují celou zemi i jednotlivé rodiny. Zasáhnou i Švamberky, rod se stříbrnou labutí v erbu. Kateřina ze Švamberka opouští rodinu kvůli kalichu, její bratr Bohuslav je jeho krutým nepřítelem. Bojů přibývá, husitské hnutí sílí a příliš svobodomyslní kazatelé jako svérázný moravský kněz Martin Húska jsou spolu se svými stoupenci násilně umlčováni. Někdejší ideály plavou v krvi a hoří hranice, na kterých jedni bratři upalují druhé.

Hofmistr královny Johany (Rolečková, E.) - husitské války skončily a panoš Boreš z Miletínka zjistil, jak poznamenaly jeho původ. Hledá sám sebe v době zacházející slávy Tábora a dravou mocí, s níž v Čechách stoupá hvězda Jiřího z Poděbrad. Panoš pána z Kunštátu se postupně stává vlivnou osobou nejdříve v domě zemského správce a pak i na dvoře královny Johany. V jejich službách prožívá politické zvraty v Čechách, ale dostává se i do Vratislavi, Budína, Bělehradu a Krakova.