Jdi na obsah Jdi na menu

Historické romány 4/2024

 

Historické romány i detektivky

 

Vondruška, Vlastimil: Lucemburská epopej II. Kralevic Karel (1334 - 1348). Druhý díl románu začíná příchodem kralevice Karla do Čech a končí dva roky po smrti jeho otce Jana Lucemburského, kdy se Karel ujímá vlády. Celé 14. století bylo jedno z nejslavnějších období našich dějin a Praha se stala centrem římské říše. Složité intriky a zápas o vládu doma i v zahraničí se prolínají se snahou jihočeské šlechty, reprezentované pány z Landštejna, upevnit postavení Čech v rámci zemí Koruny české a chránit stavovské výsady šlechty.

 

Horáková, Naďa: Kronika hříšného muže aneb Bestie z Karlštejna. Poutavé vyprávění o životě Kateřiny Bechyňové "české čachtické paní". O manželce jednoho z nejvýše postavených mužů v Českém království se proslýchalo, že svoje služky za každý drobný prohřešek velice krutě trestala, často je měnila a jejich osud nebyl znám. A navíc se na panství stále častěji objevovaly nové hroby... Karlštejnský děkan Václav Hájek z Libočan, známý svojí konfliktní povahou, se rozhodne zjistit, co se vlastně děje.

 

Waltari, Mika: Nepřátelé lidstva. Historický román o nástupu křesťanství má formu pamětí napsaných otcem pro poučení jeho syna. Dílo je podobné starým eposům a zároveň je i historickým dokumentem, v němž lze vyčíst skutečný popis událostí souvisejících s nástupem křesťanství, ve kterém jsou také zmíněni hrdinové dávné doby.

 

Šranková, Eva Ava: Hříchy mocných. Období 14. a 15. století přineslo Francii neklidné časy. Boje v severní Itálii a události stoleté války vnáší  do společnosti a mnoha lidských životů komplikované vztahy plné intrik, nenávisti a zla. Proto jako čistý pramen působí na čtenáře vášnivý a upřímný milostný vztah osudem zkoušené Francesky di Valleta, jež se proti své vůli měla stát ženou tyrana "s dobrým jménem" Henryka de Mosella. Krásná žena zbožňovaná nejedním urozeným mužem, se svému nelehkému údělu sice nevyhnula, ale přesto našla své největší štěstí, ale i trýzeň  v hluboké lásce k Enzovi di Challant, svému příteli z dětství. Ale který manžel se chce dělit o svoji krásnou ženu?

 

Pötzsch, Oliver: Hrobník. Ulicemi kráčí smrt. Kriminální příběh ze staré Vídně se odehrává v r. 1893. Augustin Rothmayer pracuje jako hrobník na známém vídeňském ústředním hřbitově. Nevrlý podivín je současně velmi sečtělý a vzdělaný samouk, který ve volných chvílích sepisuje "Almanach pro hrobníky". Mladý inspektor Leopold von Herzfeldt ho však připraví o klid, neboť policie řeší brutální vraždy vídeňských služek, které byly nemilosrdně probodnuty kůlem a vyšetřovatel potřebuje veškeré informace spojené s tímto vražedným rituálem. A právě hrobník ví, že tímto způsobem byli od dávných dob drženi nebožtíci ve svých hrobech, aby neškodili živým.

 

Kempffová, Martina: Manželka a Matka Králů. Berta s velkou nohou. V létě r. 741 doprovází velkolepý průvod mladou knížecí dceru Bertradu z Laonu do Saint Denis, kde ji jako svou nevěstu očekává syn Karla Martella. Dívka se však stane obětí intrik a svatba proběhne s nepravou nevěstou. O mnoho let později stane Berta svému oklamanému muži tváří v tvář, aby se pomstila za utrpěné ponížení a tím začíná postupný vzestup knížecí dcery na pozici nejvlivnější ženy raného středověku. Díky odvaze a diplomatickým schopnostem se stává královnou a jako matka Karla Velikého později také rádkyní jednoho z nejmocnějších mužů dějin.

 

Gordon, Noah: Poslední Žid.  Píše se r. 1492 a Španělsko je plně ovládáno inkvizií. Její útok proti židovskému obyvatelstvu dosahuje rozměrů holocaustu. Statisíce židů bylo bez milosti vyhnáno ze svých domovů, aniž by měli čas si sbalit ty nejnutnější věci s sebou. Třináctiletý chlapec je svědkem násilné smrti svého otce a bratra, ale než aby zapřel svoji židovskou víru, tak uprchne. Vydává se na strastiplnou cestu přes celé Španělsko vstříc své budoucnosti, kde na něj čeká nejen svoboda, ale i láska, duševní mír a kariéra doktora a léčitele.

 

Waltari, Mika: Jeho království. Historický román zachycuje jedno z nejdramatičtějších období lidských dějin - ukřižování Ježíše Krista. Vypravěčem této události je Říman Marcus Manilius Mezentianus, který se stává přímým svědkem Ježíšovy smrti a touto událostí je hluboce zasažen. Následně až s detektivní posedlostí pátrá po smyslu jeho slov a činů, setkává se s jeho učedníky, matkou, Lazarem i uzdravenými lidmi. Poté, kdy je jako Říman vyloučen z řad vyvolených, teprve nachází v pokoře sám sebe.