Jdi na obsah Jdi na menu

Historické romány 6/2023

 

Historické romány a historické detektivky

 

Vondruška, V.: Zásnubní prsten (románový cyklus "Letopisy královské komory"). Zásnuby bez prstenu jsou sice nezvyklé, ale možné. Avšak svatba s prstenem, ale bez snoubenky, je nemyslitelná. Na Starém Městě pražském však k takovému případu málem došlo. Tuto zápletku musel řešit Jiří Adam z Dobronína v souvislosti s několika vraždami a se zmizením tří dívek. Velkou oporou a pomocí mu byla služebná Rozárka, která se umí pohybovat ve společnosti žen a tam také získala důležité indicie vedoucí k vyřešení tohoto podivného zločinu.

 

Nesměrák, M.: Z kamene a vápna. Stavba nového hradu Landštejna postupuje pomalu, protože je doprovázena mnohými těžkostmi, mezi nimiž vévodí skutečnost, že je na velmi odlehlém místě a dlouhé zásobovací trasy vedou liduprázdnými lesy, čímž kladou mimořádné nároky na organizaci stavebních prací i na dopravu materiálu. Zjištění, že jednoho dne není k nalezení hlavní stavitel, se přiklánělo k tomu, že se již nechtěl potýkat s těmito problémy a ze stavby dezertoval. Na jeho místo byl tedy určen jeho zástupce, který však brzy zemřel násilnou smrtí. Vyšetřováním vraždy byl pověřen královský pověřenec pro řízení stavby Hartman z Týnce, který společně se Sigibertem ze Sichelbachu a místními obyvateli postupně odhalí pachatele.

 

Hrdlička, P.: Boží mlýny. Jednoho rána r. 1389 se na Staroměstské radnici konalo slavnostní uvedení nového rychtáře do úřadu. Ceremoniálu se mezi jinými zúčastnil i zástupce krále komoří Zikmund Huler, hofrychtéř královských měst Prokop Galm a konšelé ze Starého i Nového Města. Hlavní, ale tragickou historickou událostí se však staly tzv. "Krvavé velikonoce", kdy bylo v Praze povražděno kolem 3000 Židů, jejich domy byly zničeny a majetek zabaven. A na pozadí této tragédie se odvíjí další detektivní příběh podrychtáře Václava od Černého koně.

 

Erskine, B.: Spřádači snů. Roku 787 po Kristu vládne v anglosaském království pevnou rukou chladný a ctižádostivý král Offa. Tak tvrdě, jak vládne své zemi, stejně rozhoduje o osudu svých tří dcer, jimž je souzeno uzavřít sňatky výhodné pro jejich zemi. Nejmladší z nich, Eadburh, má však nespoutanou povahu a její vášnivé srdce patří neznámému velšskému princi, který se však nikdy nemůže stát jejím manželem. Příběh o ztracené lásce, zradě, pomstě i odpuštění sice zůstává pohřben pod nánosy času, ale prostřednictvím autorčina vyprávění se setkáváme s dojmem, že některé současné postavy mají své protějšky v dávné minulosti.

 

Černá, J.: Santini. Dramatický životní příběh geniálního umělce Jana Blažeje Santini-Aichla umožní čtenářům nahlédnout do mysli nejoriginálnějšího architekta a tvůrce jedinečných mistrovských staveb vrcholného baroka. Emotivní román provede Santiniho osamělým dětstvím, jež bylo poznamenáno tělesnou vadou, dospělostí naplněnou těžkými zkouškami, ale také poznáním, že co bylo člověku na jedné straně odepřeno, může se na druhé straně vrátit v podobě geniálního talentu a vizionářského pohledu na svět.

 

Wolf, H.: Případ Sant´Ambrogio. Utajený příběh římských řeholnic. V roce 1998 zpřístupnil papež Jan Pavel II. tajný archiv Kongregace pro nauku víry, pokračovatelky římské inkvizice. O rok později se do studia těchto archivních materiálů pustil  církevní historik a univerzitní profesor H. Wolf a na základě inkvizičního procesu z poč. 60. let 19. stol. zrekonstruoval příběh odehrávající se poblíž sídla papeže v jednom z římských ženských klášterů, ve kterém byl dlouhou dobu pěstován kult údajné světice Marie Agnese Firraové, který přerostl do organizovaného psychického, sexuálního i jiného zneužívání novicek a řeholnic.

 

Ried, E.: Suďte spravedlivě. Soubor tří detektivních příběhů ze středověké Prahy s hlavním vyšetřovatelem, bystrým a zkušeným mistrem Petrem, Jakubem a jeho sluhou Vítkem, které jsou spojeny tajemstvím, napětím a láskou. V poutavém a barvitém vyprávění ožívá stará Praha a každodenní život a osudy obyvatel Českého království.

 

Nečas O. S.: Noční motýl (románový cyklus "Případy rytíře Mojmíra Mráze ze Žezlic"). V r. 1489 přijíždí Mojmír Mráz ze Žezlic, zmocněnec moravského zemského soudu, na hrad starého přítele, aby vyšetřil smutný případ smrti jeho vnučky. Dívka utekla před nuceným sňatkem k potulným komediantům, ale svému osudu již neunikla. Stopy vedly do zapadlého městečka uprostřed moravských lesů, kde pokojné občany děsí série podivných vražd. Vypráví se, že se zde před lety zjevovala víla zvaná "Noční motýl" a setkání s ní znamenalo rozkoš, nebo smrt a teď to vypadá, že se přízrak znovu objevil a začal si vybírat svoje oběti..

 

Robson, J.: Šaty pro královnu. Příběh svatby budoucí panovnice. Třeskutá zima r. 1947 byla jednou z největších, jaký poválečný Londýn zažil, a tak se stává oznámení o zasnoubení princezny Alžběty a poručíka Philipa Mountbattena radostnou zprávou pro celý národ. Ann a Miriam, vyšívačky zaměstnané u slavného módního návrháře Normana Hartnella, mají to štěstí, že mohou pracovat přímo na princezniných svatebních šatech a tuto jedinečnou příležitost považují za  možnou změnu celého svého života. O více jak půl století později objeví torontská novinářka Heather v pozůstalosti své babičky fotografii se slavnou výtvarnicí Miriam Dassinovou a několik nádherných výšivek, o kterých nikdy neslyšela. Později ke svému úžasu zjistí, že krásné výšivky odpovídají zdobení na svatebních šatech královny Alžběty II. a nabízí se jí tedy otázka" Co měla její babička společného s královskými šaty a známou výtvarnicí"?

 

Jindra, J.: Příběh zazděné šlechtičny (románový cyklus "Vzpomínky budějovického kata"). Budějovice a jejich malebné okolí v druhé polovině 17. století jsou dějištěm posledního z šesti napínavých soudních procesů zaznamenaných katem Francim. Opět se setkáváme s městským písařem  a budoucím soudcem Petroniem, s budějovickým purkmistrem Kudrnou, jeho půvabnou dcerou Filomenou a s dalšími postavami. Posledním vyšetřovaným případem se stává smrt dámy s erbem, ve kterém se nabízí víc podezřelých, než se původně zdálo. Jasno by do toho měl vnést kat, který najednou v Budějovicích není k nalezení...

 

Vondruška, V.: Anděl smrti (románový cyklus "Hříšní lidé Království českého"). Další detektivní případ Oldřicha z Chlumu, jeho panoše Oty a Diviše se odehrává opět na Bezdězu a jeho okolí. Ve chmurné krajině, kterou charakterizují neprostupné lesy a skalní strže, mají obyvatelé, zejména pohané, těžký život. A pokud je do těchto míst přidělen kněz, tak je to vždycky za trest. Vše začalo zpočátku banální záležitostí, kdy jednoho dne nenastoupil do služby man Smil z Tubože, ale brzy po něm se ztratí další dvě osoby. Nikdo to nechce řešit, ale nepochopitelné události se začínají množit a mezi lidmi se začne mluvit o podivném erbu s harpyjí a zjevování se anděla smrti...

 

Blake, A.: V jeho stínu. Děj se začíná odehrávat v Londýně r. 1845 a hlavní hrdinkou příběhu je sirotek Eleonora Beadyová, která přišla při smrtící epidemii o oba rodiče a je tedy vychovávaná výstředním chirurgem Horacem Croftem. Ostatní mladé dámy jejího věku se učí aristokratickým zvykům a společenské výchově, Nora se naopak zdokonaluje v sešívání otevřených ran a kresbě anatomických ilustrací pitevních nálezů. Pokud jsou v této době ženy přistiženy při  praktikování medicíny, tak čelí drastickým následkům, ale na Croftově soukromé klinice je Nora jeho nejdůvěryhodnější a nejtajnější asistentkou. Její postavení trvá však jen do doby, než je na kliniku přijat nový lékař Daniel Gibson, který netuší, že Horácova půvabná a tichá schovanka je kvalifikovanější a vynalézavější chirurg než je on sám. Aby Nora ochránila kliniku před skandálem, musí se Nora vžít do role řádné mladé dámy, ale každá přetvářka má své meze...

 

Nečas, O. S.: Zrnko v soukolí (románový cyklus "Případy rytíře Mojmíra Mráze ze Žezlic"). Mojmír Mráz ze Žezlic, vyšetřovatel Moravského zemského soudu, přijíždí se svým mladým pomocníkem Kristiánem do Brna, aby si na pár dnů odpočinul. Jako vítané zpestření přijal pozvání výstředního sběratele na slavnost, na které má být představena vzácná relikvie - ztracené listy Misálu probošta Mikuláše. Během oslavy však dochází k vraždě a vypadá to, že tato smrt přesně naplňuje proroctví ukryté ve verších na starobylém pergamenu. A je-li tomu tak, pak další vražda bude následovat.