Jdi na obsah Jdi na menu

Nabídka historických románů - 4/2021

Historické a detektivní romány

 

Ciprová, O.: S cejchem ďábla. Mladá Kateřina z Lažan je obdařena nadpozemskou krásou. Pochází z urozeného rodu a její věno je větší, než by si mohl každý ženich přát. Snad i proto je stárnoucí Jan z Bechyně překvapen, jak rychle jeho žádosti o ruku vyhověla, neboť si je vědom toho, že musí mít zástupy ctitelů. Avšak brzy zjistí, že pod krásnou a vlídnou tváří se skrývá temnota.

 

Starr, M.: Neposvěcená půda. Podivuhodný kriminalistický případ odehrávající se ve 14. století v Baptonu a Exeteru vyprávěný sympatickým lékařem Hughem de Singletonem se týká bizarního úmrtí Thomase, pro jehož smrt nikdo netruchlil. Muž, jehož našli oběšeného na stromě, byl prohlášen za sebevraha a tímto případem se již nikdo nechtěl zabývat. Lékař Hugh však zjistí, že pravda může být jiná a tak se vydává po stopách bývalého společníka zavražděného muže, kterého podezírá ze spáchaného zločinu. Při svém pátrání naráží nejen na předsudky lidí a církve, ale i na snahu vraha zamést za sebou všechny stopy.

 

Ciprová, O.: Vládkyně Vikingů. Královská dcera Sigrid byla vedena ke křesťanství. Kvůli politickým vlivům je však provdána do pohanského Švédska. Láskou k manželovi a Vikingům si Sigrid brzy zajistí své postavení. Po manželově smrti se zapřisáhne, že říši udrží sama, stůj co stůj. Aby odradila možné nápadníky, nechá kolovat zvěsti o své krvežíznivosti. Ale jak dlouho se dokáže přetvařovat?

 

Tremayne, P.: Druhá smrt. Historický detektivní příběh se odehrává v r. 671 v hlavním městě irského království Cashelu, kde se chystá velká pouť na oslavu svátku Bealtaine. Do města míří zástupy poutníků a vozů a mezi nimi i družina kelklířů, kteří se mají postarat o zábavu. Náhle jeden z vozů začne hořet a když se podaří požár uhasit, ve voze jsou objeveny ostatky těla neznámého mladíka. obětí požáru se mělastát i mladá dívka jedoucí ve voze, ale nakonec se prokáže, že byla otrávena. Protože by tyto nepříjemné události mohly negativně ovlivnit celou slavnost, povolá cashelský král na pomoc svou sestru Fidelmu, zkušenou a bystrou advokátku, aby tento případ co nejrychleji vyřešila.

 

Whitton, H.: Eliška Přemyslovna. Urozená, půvabná a chytrá Eliška představuje velké nebezpečí pro neschopného Jindřicha Korutanského, který se náhle zmocnil trůnu. Když si mladá Přemyslovna naplno uvědomí, že je její povinností zachránit odkaz svého otce krále Václava II., tak první útok od vládnoucího panovníka na sebe nenechá dlouho čekat...

 

Grmolec, Z.: Králové ve stínu. Vladislav Jagellonský nemá jednoduché postavení - nejenže neustále bojuje s králem Matyášem Korvínem, ale musí se také vyrovnávat s nelibostí papeže. Ze všeho nejraději by však plánoval obnovu Pražského hradu, odvěkého sídla českých panovníků, ale jednou je král a musí panovat a rozhodovat. Starosti mu dělá i výběr vhodné manželky a matky budoucího vladaře. Vladislavovo srdce se podaří získat až Anně z Foix, porodí mu syna Ludvíka a ten po otcově smrti usedá v útlém věku na trůn český a uherský. Avšak ani Ludvík to nemá lehké - země je zadlužená a na hranicích číhá turecké nebezpečí...

 

Starr, M.: Inkoustová stopa. Napínavý příběh se odehrává ve středověkém Oxfordu r. 1365. Lékař Hugh de Singleton přijíždí za dívkou, kterou si vybral za manželku, a těší se na poklidné a šťastné dny. Zajde jako vždy navštívit mistra Wyclifa a dozvídá se o krádeži mistrovy velmi vzácné knihy. Hugh dostává za úkol knihu najít a brzy zjišťuje, že se musí postavit silným protivníkům a bude muset využít všechen svůj důvtip, aby vyvázl ve zdraví. 

 

Whitton, H.: Vratislav. Druhorozený Vratislav přijal na rozdíl od ambiciózního Spytihněva vládu nad olomouckým panstvím bez hořké závisti. Od života totiž očekává více - hledá lásku a náhoda mu přivede do cesty urozenou Gutu. Jejich štěstí však netrvá dlouho.

 

Davisová, L.: Cesta ctnosti. Román zachycuje nejbouřlivější časy starého Říma za vladařů Tiberia, Caliguly, Claudia, Nerona a následně i Vespasiánův vzestup k moci. Vespasián byl původně neznámý venkovský patricij, který se vydal do Říma zahájit svou úřednickou kariéru. Zajímal se o dění ve společnosti a zapojoval se do nekonečných politických zápasů a intrik. Nakonec ho jeho aktivity vynesly až na post císaře, který po letech nesvárů konečně nastolil v Římě mír. V jeho soukromém životě jej provázela bývalá otrokyně Antonie, která bývala sekretářkou matky císaře Claudia. Zatímco oba prožívali svůj společensky neúnosný vztah, Vespasiána čeká oslnivá politická kariéra, ale jeho milenka se zaplétala do různých politických intrik.

 

Vondruška, V.: Křišťálový klíč. Hejnické pastorále 4. díl. Kronika severočeského rodu Heřmanů se odehrává v období od konce 17. století do nástupu Marie Terezie na trůn v polovině 18. století. Barvité osudy členů rodu se prolínají s příběhy rázovitých postav - s obchodníky, členy tajných evangelických sekt, jezuity, poustevníky, císařskými úředníky, kněžími i s příslušníky hraběcího rodu Kinských.  

 

Nesměrák, M.: Každému jeho hřivnu. Na Landštejně je za záhadných okolností zavražděn hradní písař. Podezření padne na kupce, který se svým doprovodem v podhradí přenocoval a hned za úsvitu spěšně odjel. Jeden z velitelů hradní posádky se za kupcem vypraví, aby jej vyslechl, ale náhodou se stane svědkem přepadení, při kterém je kupec zabit a on sám těžce zraněn. Postupně se rozkrývá temné spiknutí, jehož indicie směřují až k nejvyšším mocnářům.

 

Černá, J.: Záhada černolických vražd. Píše se rok 1646 a z bojů ve Francii se vrací vysloužilý voják Martin, zbědovaný, zarostlý, zaprášený a jeho první kroky vedou k sestře Johance. Celou noc si spolu povídají a Johanka netuší, že nevinnou radou změní nejen bratrův život, ale i osudy celé rodiny. A tak se nečekaný návrat vojáka stává začátkem tragických událostí začínajících smrtí Johanky a postupně i dalších obětí.

 

Freeman, F.: Kosti svaté Brigity. Poutavý příběh se odehrává v Irsku na poč. 16. století, kdy se tam začíná šířit křesťanství. Vypravěčkou je mladá, půvabná a vzdělaná řádová sestra Deirdre, která má za sebou pohnutý život. Nyní putuje po kraji a pátrá po vzácných ostatcích svaté Brigity, irské světice a patronky kláštera, které zmizely při požáru dřevěného kostelíka v Kildare. I když se sestra Deirdre těší značným společenským výsadám, přesto se při svém pátrání dostává do mnoha nebezpečných situací.

 

MacBirdová, B.: Umění v krvi. V prosinci r. 1888 se Sherlock Holmes po velmi neúspěšném vyšetřování případu Jacka Rozparovače dostává do neútěšného stavu letargie, z níž ho nedokáže vytrhnout ani jeho přítel a kolega Watson. Do reality jej dostane až podivně zašifrovaný dopis z Paříže, ve které jistá Mademoiselle La Victorie, krásná francouzská kabaretní hvězda, píše, že se pohřešuje její nemanželský syn a ji samotnou někdo v ulicích Montmartru napadl. Holmes s Watsonem odjíždí do Paříže, kde následně zjistí, že únos jejího syna je jen špičkou ledovce mnohem větší a spletitejší aféry, neboť v Marseilles byla uloupena nesmírně vzácná antická socha a v továrně na hedvábí v Lancashiru bylo zavražděno několik dětí. A všechny zjištěné stopy vedou k jedinému, nedotknutelnému člověku...

 

Vondruška V.: Husitská epopej VII. 1472 - 1485 za časů Vladislava Jagellonského. Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné a pohnuté doby 15. století v Českém království. Poslední díl zachycuje roky, kdy se českým králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo zklidnit zahraniční nepřátelskou politiku i vztahy s papežem. Z Čech byl sejmut cejch kacířství, ale ve stále neklidné době začínají doutnat nové politické a sociální konflikty, svět středověké víry nahrazuje svobodomyslná renesance a osudy husitských generací se uzavírají.

 

Neužil, F.: Řezenské ortely. Historický román o životě a panování velkomoravského knížete Rostislava se odehrává v době, kdy přišli na Moravu slovanští věrozvěstové Konstantin s Metodějem, aby přinesli nejen víru, ale i písmo a vzdělání moravskému lidu. Tato skutečnost se však příčí franckému králi Ludvíku Němcovi, který v jejich poslání vidí ohrožení franckého mocenského vlivu na Velkou Moravu. Kvůli zradě proradného Svatopluka toužícího po moci je kníže Rostislav zajat a odvezen k soudu do Řezna. Mračna se začínají stahovat nejen nad Rostislavem, ale i nad slovanskou misií a celou Velkou Moravou.

 

Micard, K.: Já, Giuseppina Verdi. Giuseppina Strepponiová byla krásná, slavná a patřila k největším a nejobdivovanějším operním pěvkyním své doby. Zpívala v operách Belliniho, Donizettiho a dalších autorů, měla také řadu obdivovatelů i milenců. Na vrcholu své kariéry se setkala s tehdy ještě neznámým skladatelem Giuseppem Verdim a zrodila se celoživotní láska. Záhy však přišla o příliš namáhaný hlas a po zbytek života, celých padesát let, navzdory hádkám a skladatelovým neustálým nevěrám, byla nejen jeho manželkou, ale i múzou a matkou jeho dětí.

 

Pronská, J.: Kumánská princezna. Julián Bakšai se kvůli otcovým dluhům zaváže, že bude sloužit hraběti Ratoldovi a jeho zhýralému synovi. Když mu hrabě po synově smrti navrhne, aby od Kumánů přivedl jeho jediného vnuka, Julián ani chvíli nezaváhá, neboť mu hrabě Ratold slíbil navrácení jeho rodinného sídla - hrad Kamenec. Kumánská princezna Damara je krásná, hrdá a svobodomyslná žena. Po zradě uherského šlechtice odmítá všechny nabídky k sňatku a žije pouze pro svého syna. Julián je rozhodnut dodržet svůj slib hraběti Ratoldovi, ale Damara v něm probudí hlubokou náklonnost a lásku, a tak jí nabídne ochranu i své jméno. Jak ale dopadne manželství, které je založeno na lži? 

 

 

Knihy českého historika Jana Bauera

 

Bauer, J.: Kdo zradil krále - historická detektivka se soudcem Melicharem a jeho pomocníkem Božetěchem se odehrává za vlády Jana Lucemburského. Po návratu z válečného tažení do Uher je zatčen jeden z předních velmožů království Jindřich z Lipé a je uvězněn na hradě Týřově. Král Jan Lucemburský ho obviňuje ze zrady a požaduje jeho smrt. Ze stejného důvodu je obviněn i královský soudce Melichar z Roupova, je převezen a uvězněn na hradě Křivoklátě a zřejmě ho čeká mučení a smrt. Jeho pomocník Božetěch usilovně hledá někoho, kdo by pomohl soudce osvobodit a zbavit ho nařčení ze zrady.

 

Bauer, J.: Vraždící golem - o pražské židovské čtvrti kolují pověsti, že údajně zdejší židovský rabín Jehuda Löw sestrojil  "umělého" sluhu a vybavil ho neuvěřitelnou silou, díky níž může i zabíjet. Shodou okolností se tou dobou množí tajemné a brutální vraždy a měšťané svalují vinu na Jehudova golema. Když se další obětí tajemného vraha stane i staroměstský purkmistr Martin Krumphanzl, tak je písař zemského soudu Lukáš Trobl z Květnice  pověřen vyšetřováním těchto vražd a postupně dochází k překvapivému závěru.

 

Bauer, J.: Než přijde kat. Písař zemského soudu Lukáš Trobl z Květnice řeší nelehký úkol - má zjistit pachatele krádeží mrtvol ze židovského hřbitova. Při návštěvě v jedné pražské krčmě vyslechne náhodný rozhovor dvou císařských důstojníků. kteří se chtějí zbavit polního maršála Rusworma. Lukáš dotyčného maršála varuje, ale tím na sebe přivolá nenávist dotyčných důstojníků. Lupiče mrtvol se mu sice podaří odhalit, ale krátce nato je unesena jeho snoubenka...

 

Bauer, J.: Královská štvanice. V lesích kolem Křivoklátu pořádal král Jan Lucemburský štvanici na jeleny. Při lovu byl zabit královský lovčí Hynek z Bukové a Jan Lucemburský je přesvědčen, že šlo o vraždu, ale obětí měl být on sám. Povolá tedy svého oblíbeného vyšetřovatele královského soudce Melichara z Roupova, aby údajného vraha dopadl. Král pak odjíždí do ciziny a Melichar tak zůstává sám a bez podpory proti všem podezřelým.

 

Bauer, J.: Levoboček Rožmberků. Ve dvou příbězích z počátku 15. stol. vystupují středověcí detektivové Jakub Protiva z Protivce a mnich Blasius. Nejprve vyšetřují ztrátu poslední vůle Jindřicha III. z Rožmberka, který je Blasiův nevlastní bratr a také křivé obvinění z vraždy hradního kaplana Zachariáše, které uvrhne Blasia jako podezřelého do vězení. A je na Jakubovi, jestli se mu podaří svého přítele zachránit a zbavit nepravdivého nařčení. 

Ve druhém příběhu Jakub Protiva s Blasiem musí objasnit záhadu výskytu falešných mincí a s tímto případem zřejmě souvisí i výskyt nepřirozených jevů v blízkosti stříbrných dolů, jejichž přítomnost vyústí ve vraždu. Na scéně se objevuje i krasavec Václav z Jihlavy, jehož osoba je obklopena tajemnem.

 

Bauer, J.: Král má starosti. Na večeři u krále Václava IV. byl otráven bavorský vévoda Fridrich. Z počátku to vypadá, že nešťastnou náhodou vypil číši vína s jedem, která byla určena panovníkovi. Proto jsou na Pražský hrad pozváni Jakub Protiva se svým přítelem Blasiem, aby zjistili, kdo se pokusil krále zavraždit.

 

Bauer, J.: Na straně českého krále. Jakub Protiva se vrací na svou rodnou tvrz, aby tu hospodařil místo zemřelého bratra. Poklidný venkovský život naruší příjezd královského podkomořího Hujera, jenž žádá Jakuba Protivu, aby zachránil českého krále Václava IV., kterého unesl a drží v zajetí jeho bratr uherský král Zikmund Lucemburský. Jakub Protiva se pustí do řešení případu a tím se ocitá ve světě nebezpečných mocenských intrik.

 

Bauer, J.: Věčný je jen bůh. Koncem roku 1370 umírá za nejasných okolností papež Urban V. a krátce nato těžce onemocní císař Karel IV. Dominikán Pavel se domnívá, že oba případy spolu souvisí a jsou dílem tajemného traviče. Ota Braniborský z rodu Wittelsbachů využívá situace a chce nemocného Karla zbavit trůnu. Dominikánu Pavlovi se sice podaří zabránit atentátu na císaře a českého krále Karla IV. a následně i jeho synovce Karla V., ale nebezpečí zdaleka není zažehnáno.

 

Bauer, J.: Dvě císařovny. V prvním příběhu musí dominikán Pavel čelit intrikám vévody Rudolfa Habsburského zaměřených proti císaři. Za tímto účelem se vévoda neváhá spojit s uherským králem Ludvíkem I., polským králem Kazimírem III. a v mocenských hrách má svou roli i tajné společenství Uhlířů.

Ve druhém příběhu se dominikán Pavel ocitá v nepřízni Karlovy manželky Alžběty Pomořanské a vydává se na cestu pro nejvzácnější relikvii, tzv. svatý grál, což je pohár, z něhož prý pil Ježíš Kristus při poslední večeři...

 

Bauer, J.: Jsi můj král. Dominikánský mnich Pavel se za velmi dramatických událostí seznamuje se synem Jana Lucemburského, kterému jde o život. Na žádost českého krále se má Pavel stát osobním strážcem mladého Karla. Stává se mu nejen věrným společníkem a průvodcem a mezi jeho další povinnosti patří i role agenta a diplomata. Zásluhou dominikána Pavla se Karel po smrti svého otce zbavuje svých největších odpůrců Wittelsbachů a stává se vládcem Svaté říše římské.

 

Bauer J.: Záhady pro rychtáře. V prvním detektivním příběhu se vypravuje o tom, jak čeští páni zajali a uvěznili krále Václava IV. a někdo využil této dramatické situace k troufalé loupeži klášterního pokladu. Jakub Protiva a mnich Blasius mají co dělat, aby zloděje co nejdříve vypátrali.

Ve druhém příběhu detektivní zápletka začíná v hostinci "U zlaté husy" na Koňském trhu, kde je zavražděn bohatý benátský kupec Balbi. Na těle měl zvláštní znamení - krvavý cejch a tato indicie zavede Jakuba i Blasia do jednoho hradu nad řekou Sázavou, jehož majitel byl údajně stižen rodovým prokletím. Může být mezi vraždou benátského kupce, krvavým cejchem a rodovým prokletím nějaká souvislost? 

 

Bauer, J.: Zamilované královny. V prvním příběhu Adléta Míšeňská z lásky zachraňuje vyhnance z Čech prince Přemysla, který se po mnoha dobrodružstvích později  stává českým králem. Adlétu však čeká smutný osud, neboť princ dá přednost uherské princezně Konstancii a obětavou Adlétu zapudí.

Ve druhém příběhu je zachycen bouřlivý vztah Elišky Přemyslovny a jejího manžela, rytíře a krále Jana Lucemburského. Eliška  navíc musí čelit intrikám své nevlastní matky, královny a vdovy Elišky Rejčky. Naštěstí má po boku oddaného a statečného přítele Viléma z Valdeka.