Jdi na obsah Jdi na menu

Nabídka novinek - historické romány

Vondruška, V.: Husitská epopej III. (1426-1437 za časů císaře Zikmunda). historická sága zachycuje slavné a pohnuté 15. století, které se udály v Českém království. Setkáváme se opět s rodinou Prokopů, jejíž životní osudy provází krize husitské revoluce doprovázenou hladem, morem a morální devastací. Popisované období zachycuje konec radikálního husitství, úpadek polních vojsk, jednání basilejského koncilu i nástup císaře Zikmunda na český trůn.

 

Přibský, V.: Vraždění lazebnic. ˇV románu se setkáváme s Kateřinou Stradovou, hraběnkou z Rosbergu, dcerou Jacoba Strady, zlatníka, antikváře a správce Rudolfových uměleckých sbírek, která se ve svých 17 letech stala partnerkou císaře Rudolfa II. a porodila mu šest dětí. Její nejstarší syn byl postižen vážnou duševní chorobou a stal se tak nebezpečným pro všechny, kteří se nacházeli v jeho blízkosti. Když začaly umírat mladé služebné, byl to právě on, který byl hlavním podezřelým.

 

Vaňková, L.: Stříbrný jednorožec. Autorka seznamuje čtenáře s životním osudem Michala z Vrchovišť, který je úzce spjat se stavbou chrámu svaté Barbory a zpracováním stříbra. Ačkoliv byl chudý, svou nesmírnou vytrvalostí a obratností postupně získal velký majetek, který se rozhodl věnovat na stavbu chrámu. Jenže darované peníze si mezi sebou rozebrali perkmistři a patricijové a na místě plánované stavby bylo stále jen staveniště. Michal se s takovým koncem svého snu nechtěl smířit a dokonce se jako hofmistr dopustil zpronevěry obecního stříbra, jen aby byl plánovaný chrám postaven. Pozval kamenického mistra a stavitele Prašné brány Matěje Rejska a tak vznikl stavitelský skvost Kutné Hory.

 

Horáková, N.: Jeptiška pro markraběte. Moravský markrabě Jan Jindřich hledá po smrti své manželky Markéty Opavské novou ženu. Janovo v pořadí již druhé manželství bylo velice  šťastné, i když bylo domluvené králem Karlem IV. a tak se rozhodl poslechnout hlas svého srdce a zvolil si za ženu Alžbětu Těšínskou. Avšak jeho vyvolená už v mládí vstoupila do kláštera a složila věčný slib čistoty. Jejich láska se stává ve městě skandálem, stejně jako přistěhování bohaté vdovy Serafíny se záhadnou minulostí a posedlostí po manželově dědictví.

 

Dvořák, O.: 1848! Příběh se odehrává v období bouřlivého pražského jara r. 1848, kdy nespokojenost studentů proniká do univerzit, šlechtických sídel, na pražská tržiště i do známých hospod. Tato hektická doba plná nacionálních vášní tragicky poznamená i lásku českého studenta Jakuba a německé dívky Betty. Mezitím co zrazené "děti revoluce" krvácejí na barikádách, tajné policejní služby v čele s generálním komandantem Windischgrätzem chystají zákeřnou odvetu.

 

Šindelář, V.: Zločiny za časů c. k. monarchie. Zcela zapomenuté a popisované příběhy ze starého Rakouska-Uherska se skutečně staly a ve své době způsobily hodně obav a rozruchu.  Mnohé záhadné případy a zločinné skutky nebyly nikdy objasněny a jiné byly odhaleny na základě metod používaných v tehdejší kriminalistice.

 

Pötzsch, O.: Katova dcera a ďábel z Bamberku. V dalším díle historické ságy cestuje schongauský kat Jakob Kuisl s rodinou do Bamberku na svatbu, ale návštěva města se stává noční můrou. U řeky a brány lidé nacházejí části těl a začíná se rychle šířit fáma, že zde řádí vlkodlak. jakob Kuisl tyto pověry odmítá a na vlastní pěst se pouští do hledání "ďábla Bamberku".

 

Fojtová, V.: Čas havranů. V 1. polovině 17. století po blížícím se konci třicetileté války je moravská země vyčerpaná neustálými boji a neúrodou, lidé jsou sužováni hladem, nemocemi a v neposlední řadě i náboženskými tlaky jezuitských misií. Na Valašsku, v čase tajných bohoslužeb, jejich potlačování a následných krutých trestů se odvíjí příběh evangelického kazatele Martina Suly a Verunky, dcery zchudlého svobodníka Jury Sívky. V jejich osudu se zračí touha po svobodě, spravedlnosti a čistotě slova.

 

Neff, V.: Sňatky z rozumu. Pětidílná rodová sága Bornů a Nedobylů je znamenitým reliéfem Prahy 50. let 19. století, který se prolíná i v životních osudech hlavních protagonistů Martina Nedobyla, Jana Borna a jejich rodinných příslušníků vzájemně spřízněných výhodnými sňatky. Mezi oběma je však velký rozdíl k jejich postoji k životu. Jediným zájmem Martina Nedobyla je nezřízená hrabivost a touha po majetku, zatímco Jan Born se oddává všestranné vlastenecké činnosti, kvůli níž se na určitý čas stane i politickým vězněm.

 

Dumas, A.: Černý tulipán. Děj románu známého autora se odehrává v Holandsku v 2. polovině 17. století. Mírumilovný pěstitel tulipánů je proti své vůli zapleten do velmi složitých a nebezpečných politických intrik, kdy se mu do rukou dostaly kompromitující materiály, ale také dopis jednoznačně dokazující jeho nevinu. Jenže ten si nepřečetl a zabalil do něj cibulky velmi vzácných černých tulipánů, které se mu podařilo vyšlechtit. Kvůli udání závistivého souseda je uvězněn, ale i v nejtemnější kobce může najednou zablesknout světélko naděje...

 

Kalogridis, J.: Inkvizitorova žena. V roce 1481 probíhá v Seville hon na křesťany s židovskými předky. Pokud se prokáže, že víru přijali jen na oko, hrozí jim upálení. Marisol po zatčení svého otce stojí před obtížnou volbou. Jak má pomoci otci, když je její manžel inkvizitor? Při běsnění inkvizice se její naděje upíná ke královně Isabele a Antoniovi, bývalému snoubenci a osudové lásce Marisoly.

Černá, J.: Perlová koruna. Mladinká Kunhuta věří, že se provdá za budoucího krále. Když o její ruku požádá jeden z urozených pánů, zprvu se zdá, že dívka musí na svůj sen zapomenout. Jiří z Poděbrad miluje svou zemi a je zdatný diplomat, jen pro romantické chvíle a slova lásky nemá pochopení. Brzy však zjistí, že právě manželka pro něj znamená víc než pouhé spojení významných šlechtických rodů.

 

Bílek, J.: Podivná vražda na knížecím dvorci.  Koncem roku 1035 je na knížecím dvorci v Lysé zavražděn kníže Jaromír, který tam odešel dožít svůj život poté, co posadil na své místo synovce Břetislava. Kníže Jaromír měl těžký život - jeden bratr ho nechal v mládí vykastrovat, druhý ho v pozdějším věku zbavil zraku a vrah se k němu zachoval ještě krutěji. Nový kníže Břetislav  proto pověří mnicha Remigia, který sloužil pražským biskupům a měl jejich důvěru, aby se pokusil vypátrat pachatele tohoto krutého zločinu. Remigius nechce zklamat důvěru knížete, ale od počátku naráží na různé podivné okolnosti a když záhadnou smrtí zemře několik lidí, od kterých si sliboval pomoc, sám dostává strach...

 

Whitton, H.: Sedmý hřích se trestá smrtí. Urozená a krásná dívka Rosamunda se seznámila s králem Jindřichem II. při jedné z jeho návštěv ve Walesu a vzájemné zalíbení přešlo ve vášnivý a vytrvalý milostný vztah. Jindřichově manželce Eleanor Akvitánské to neuniklo a oba milence pozoruje nejen s rostoucí žárlivostí, ale i obavami. Rosamunda se nakonec uchýlí do benediktinského kláštera Godstow nedaleko Oxfordu, kde ji král pravidelně navštěvuje speciálně vyhloubenou tajnou chodbou. Posléze však zde začíná docházet k nevysvětlitelným vraždám. Může v nich mít prsty samotná královna Eleanor? 

 

Štětinová, D.: Z rytířských dob Čech a Moravy. Autorka, s úsměvem se hlásící k rytířskému rodu obrozeneckých aristokratů, ke zchudlé linii neuberské, přibližuje ojedinělým způsobem dávné příběhy  a legendy země české a moravské.

 

Sidebottom, H.: Římský válečník. Píše se rok 256 n. l. a Římská říše je ohrožena křesťanstvím, které se šíří jako nezvladatelný požár a o moc nad zemí bojují mocní a nebezpeční muži. Balista, slavný generál, jemuž se podařilo uniknout z hořícího města Areté, se vrací k císařskému dvoru, kterým zmítají intriky a náboženský fanatismus. Zjišťuje, že mnohým není jeho návrat po vůli a že by se ho nejraději zbavili. Klid a bezpečí mu nedokáže zajistit ani jeho odvaha a věrnost Římu. Neutuchající vojenské rozbroje ho povolají společně s jeho přáteli k obraně dalšího města a není jisté, kdo z nich se vrátí...

 

Dumas, A.: Paní z Monsoreau. 16. století ukazuje Francii jako zemi vyčerpanou vleklými spory katolíků a hugenotů a nově založená Katolická liga odmítá tolerovat králův smířlivý postoj k hugenotům. Hrabě de Bussy, přívrženec mladšího králova bratra Františka, se řízením osudu setkává s krásnou Dianou de Meridor a rozhodne se ji získat. Ale o Dianu má zájem i vu hrabě de Monsoreau, který se nečestně snaží získat její ruku. Jednoho dne je hrabě de Bussy zákeřně napaden královými muži a při potyčce je velmi vážně zraněn. Jen s velkým štěstím se mu podaří nalézt útočiště v jednom z pařížských domů, kde se mu dostane péče. Když se zotaví, spěchá za Dianou, ale už je pozdě. Následkem intrik je donucena provdat se za starého hraběte de Monsoreau. Mladí milenci si přesto přísahají věrnost a za zády hraběte se dále schází. Blíží se však válka a osud celé Francie je nadále nejistý.

 

Slavíková, V.: Královna na útěku. smrt krále Václava II. a jeho syna Václava III. vynese Jindřicha Korutanského a Annu, nejstarší dceru krále Václava I., na český trůn. Anna zoufale sleduje, jak neschopný Jindřich uvádí království do chaosu a navíc prohraje boj o královskou korunu se sestrou Eliškou a jejím ženichem janem Lucemburským. Celá nešťastná se rozhodne v noci tajně uprchnout.