Jdi na obsah Jdi na menu

Novinky - literatura faktu - leden 2013

Koncem loňského roku získala Městská knihovna v Tovačově v rámci projektu „Kniha základ života“ prostřednictvím MAS Střední Haná Kojetín finanční dotaci, která byla využita k zajištění 2 akcí pro žáky ZŠ (prosinec 2012 - návštěva malíře a ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka), dále k  zakoupení 102 nových titulů do knižního fondu (prosinec 2012) a doplnění nábytku do oddělení pro děti a mládež ve škole (únor 2013).
Knižní novinky budou mít čtenáři k dispozici koncem února a podrobnější nabídka titulů bude na webu knihovny (
www.knihovnatovacov.cz).

Novinky - literatura faktu

Pražská zima – Albrightová Madeleine napsala strhující autobiografický příběh, ve kterém zachycuje několik dějinných dramat - nacistickou okupaci Československa, bombardování Londýna, kam se její rodina uchýlila do exilu, vítězství Spojenců ve 2. světové válce, vzestup komunismu i počátek studené války. V ději se prolínají její dětské zážitky, rodinné vzpomínky, písemné dokumenty a svědectví přímých účastníků té doby.

Zpověď informovaného optimisty – rozhovor novináře Petra Žantovského s Milošem Zemanem je nejen zajímavým nahlédnutím do života, myšlení a úvah známého politika a budoucího prezidenta, ale také laskavým vyznáním jeho rodině.

Osudové okamžiky Československa – uznávaný český publicista Karel Pacner sesbíral ke klíčovým okamžikům našich dějin spoustu informací, z nichž jsou mnohé pro veřejnost neznámé a napsal tak velmi úspěšnou knihu, která vychází již ve 3. doplněném vydání.

Zápisky z cest – Václav Klaus ve funkci prezidenta republiky ČR procestoval mnoho zemí a kontinentů a jeho zážitky a postřehy, které vydal již podruhé v knižní podobě, se staly velmi čtivými a populárními.

Válka skončila na Hané – autorův životopisný román začal vznikat koncem 60. let na základě jeho předválečných a válečných deníků. Byl zcela zaujat snahou o pravdivost záznamů a proto chtěl podat osobní, subjektivně zabarvené svědectví o prožitých událostech 2. světové války.

Vlastníma očima – jeden z našich nejlepších investigativních reportérů Josef Klíma natočil pro TV Nova a pořad „Na vlastní oči“ 380 reportáží a jejich prostřednictvím čtenáře seznamuje se zákulisím soukromé TV a v souvislosti se závažnými kauzami poukazuje na často velmi nebezpečná úskalí jeho novinářské práce.

Zdivočelá země. Pravda často bolí – tato kniha vznikla za podpory autorů seriálu Jiřího Stránského, Hynka Bočana a České televize a představuje velmi zajímavé čtení o vzniku divácky velmi úspěšného seriálu. Poutavý text je doplněn o tzv. Kalendář totality zahrnující skutečné události let 1945-1990.

Esesáci z Treblinky – v lednu 1942 se čelní představitelé nacistů rozhodli ke „konečnému řešení židovské otázky“, což znamenalo vybudování tzv. vyhlazovacích koncentračních táborů. Jedním z nich se stala i vražedná továrna Treblinka, ve které bylo usmrceno kolem 800 000 Židů. Autor se mimo jiné zabývá i otázkou, co vedlo muže ve funkci dozorců k dobrovolnému vykonávání krutých příkazů a nelidskému zacházení s vězni…

Jáchymov – tragický příběh legendárního čs. hokejového mistra a brankáře Bohumila „Bóži“ Modrého, kterého přes všechnu slávu poslal komunistický režim do jáchymovských uranových dolů. Po pěti letech byl amnestován a propuštěn, ale po nějaké době umírá na následky nemoci z ozáření.

Šlo to skoro samo –Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. vypráví o svém osobním i profesním životě s úsměvem a nadhledem. Na otázky o vážných tématech odpovídá zpříma a bez vytáček a své názory na veřejné zdravotnictví prezentuje v článcích MF Dnes a Právo. Je nadšený cyklista, plavec, běžec a milovník historických motocyklů. 

Svědek z cely smrti – životní příběh Bořivoje Bartoníčka, v době německého nacismu studenta a člena jedné z odbojových skupin, který byl zatčen a strávil v naprosté izolaci více než čtvrt roku v cele smrti sousedící s místností s popravčí gilotinou. Autor mapuje kariéru představitelů nacistické justice i osudy samotných popravčích, kteří byli schopni mimořádně krutým způsobem mučit a popravovat vězně.

Smrt v sametu – spisovatel, novinář a hradní vícekancléř Petr Hájek monitoruje obraz dnešního světa, Evropy i naší země a doplňuje jej o množství detailů, nečekaných zvratů a předpovědí. Svými názory boří představy o současnosti i minulosti, jejichž zkreslený obraz bývá silně ovlivňován médii a odkrývá tak často šokující realitu.

Zapomenutá elita podrobné zpracování válečných aktivit a osudů čs. generálů a čs. diplomatů např. Ondřeje Mézla, Jaroslava Hájíčka, Václava Kaliny a dalších, kteří byli trnem v oku poválečnému režimu, jenž po r. 1948 vynaložil nemalé úsilí k jejich úplné likvidaci a zapomnění.

Mráz přichází z Hradu volné pokračování předchozí knihy M. Viewegha „Mafie v Praze“, ve kterém se autor opět pohybuje na nejzazší hranici svobody slova a před očima čtenářů vytváří zajímavou a zábavnou koláž, která je navzdory vší nadsázce nebezpečně pravdivým obrazem současného Česka.

Toulky českou minulostí 11., 12. a 13. díl– pokračování populárního historického cyklu, který nabízí panoramatický obraz naší společnosti a je doplněn o medailony významných osobností, bohatým obrazovým materiálem a archivními dokumenty.