Jdi na obsah Jdi na menu

Podzimní čtení - historické romány a detektivky

27. 10. 2016

HISTORICKÉ ROMÁNY A DETEKTIVKY

 

VONDRUŠKA, Vlastimil

Husitská epopej IV. 1438 - 1449. Za časů bezvládí. Čtvrtý díl začíná úmrtím císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však také záhy umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou tentokrát vede proti sobě šlechta podporovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá drobné soukromé starosti, ale podílí se také na dramatických zemských událostech. Děj se odehrává v Praze, Táboře, Plzni, Písku a přesouvá se do dalších měst a na rožmberské a poděbradské panství.

 

Jáchymovští démoni. Mladý rytíř Jiří Adam z Dobrotína se stane písařem Královské komory a jeho úkolem je dohlížet na pořádek při těžbě stříbra. Do osady blízko nového naleziště v Údolí svatého Jáchyma přicházejí horníci i lidé, kteří tu hledají práci. Mezi nimi se však najdou i takoví, kteří pro peníze udělají cokoliv. Krátce po příjezdu písaře Jiřího Adama dojde k vraždě šenkýře Margolda. Zpočátku se zdá, že se jedná o banální zločin, ale pak vyjde najevo, že obdobná vražda se stala před dvěma dny, kdy zemřel řeznický mistr. A další oběť na sebe nenechá dlouho čekat.

 

KOŽÍK, František

Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského. Autor byl vždy okouzlen slavnými životy velkých jmen, což je patrné v mnoha titulech jeho tvorby. Proto není divu, že se s bravurností sobě vlastní zhostil tématu života a vlády otce vlasti. S obdivem a pokorou se pokusil vyobrazit portrét nejslavnějšího českého panovníka Karla IV.

 

ČEŠKA, Stanislav

Případ forchheimského rádce. Příběh se odehrává v letech 872 -874. Po dvojí zradě se vlády na Velké Moravě ujímá Svatopluk. Celá země se s novým vládcem v čele musí bránit tvrdým nájezdům rozhořčených Franků. Válka však stále pokračuje a tak přijíždí do Forchheimu moravské poselstvo se Slavomírem a knězem Janem, aby se s králem Ludvíkem dohodlo na míru. Následně je jeden z králových přátel zavražděn a brzy dojde i k dalším zločinům. 

 

Případ holasické lásky. Po uzavření míru s Franky se poměry v Moravském království pod Svatoplukovou vládou stabilizovaly. Svatopluk chce svou říši zvětšit a jako nástroj hodlá využít šíření křesťanské víry. Prvním cílem má být mocné Vislansko, ke kterému vede cesta přes území Holasiců. Na své cestě se Slavomír se svými muži zastaví na hradišti Podobora, kde je jmenován novým županem vladyka Provod. Krátce po Slavomírově příjezdu jsou tam zavraždění mladí milenci - Křesa, Provodům mladší syn, a Heda, dcera bývalého holasického pána Boreše. 

 

ERBEN, Václav

Trapný konec rytíře Bartoloměje. Hlavní postavou románu je rytíř Bartoloměj z Loučky, který se nechává najímat nejvyšším mincmistrem Království českého k dopravě a ochraně stříbra a mincí na cestu z Kutné Hory do Prahy. Poté, co získá dědictví po zemřelé sestře, odchází na venkovskou tvrz. Ve svém pozdním věku  poznává lásku, ale okolnosti jej zlákají na nepočestnou cestu...

 

ŠPIDLA, Josef

Krvavý měsíc nad horou Liliavou. Příběh začíná r. 1599, kdy končí doba více než stoleté idyly, neboť vedle sebe žili v relativním míru katolíci a utrakvisté a společně budovali stavovský stát. Zatímco všude kolem vládly lokální války a nepokoje, do moravského Markrabství emigrovali pronásledovaní luteráni, kalvínovci, novokřtěnci, ale také katolíci ze zemí, kde zvítězil nesmiřitelný protestantismus. Přichází zlom, kdy vlažní katolíci typu Viléma z Rožmberka odcházejí ze scény a na jejich místa jsou dosazovaní horliví katolíci tzv. "španělé". Nejvyšším kancléřem Království českého je jmenován Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a ve Vyškově se stává děkanem kostela Nanebevzetí Panny Marie Mikuláš Sarkander, bratr pozdějšího světce Jana. Tuto dobu symbolizuje také poprava Václava Bítovského z Bítova před brněnskou radnicí. Autor se snažil shrnout klíčové události tohoto období a přičlenit je ke konkrétním osobnostem tak, aby byly lépe pochopitelné a srozumitelné.

 

ČERNÁ, Jaroslava

Mikuláš, vévoda Opavský. Mladý vévoda Mikuláš ztrácí v bitvě na Moravském poli svůj vzor a oporu, neboť mu přímo před očima umírá jeho otec a velký český vladař Přemysl Otakar II. Příčinou porážky vojska byla zrada šlechtických rodů pod vedením vlivného Záviše z Falkenštejna a mladý vévoda se stává zajatcem císaře Rudolfa Habsburského. Ve vězení pečovala o jeho zranění dívka Alžběta, která byla manželkou Albrechta, syna císaře Rudolfa, ale tuto skutečnost Mikulášovi zpočátku zamlčela, neboť se bála jeho nenávisti. Po celou dobu strávenou v zajetí v něm kolovala zděděná hrdost a víra, že jednou opustí vězení, vrátí se domů a bude se starat o zděděné statky. To se i stane, ale musí se podřídit císařské vůli a souhlasit se sňatkem s habsburskou princeznou Adelheidou.

 

BAUER, Jan

Zachraňte krále. Jakub Protiva z Protivce se vzdal svého úřadu novoměstského rychtáře a po bratrově smrti se vrátil na svou rodnou tvrz do jižních Čech. Z poklidného sedlačení ho však vytrhne nenadálá návštěva z Královského dvora. Dozví se, že českého krále Václava IV. zajal jeho nevlastní bratr, uherský král Zikmund, a vězní ho neznámo kde. Pátráním po panovníkovi byl pověřen zkušený vyšetřovatel Jakub Protiva a společně se svým přítelem mnichem Blasiem se pokusí krále najít a zachránit.

 

THOMAS, Sam

Zločin v Yorku. Bridget Hodgsonová je mladá, nezávislá, schopná a všemi vážená porodní bába. Když je její přítelkyně Esther odsouzena k upálení za vraždu svého manžela, Bridget se rozhodne udělat všechno pro to, aby očistila její jméno a zachránila jí život. Co na tom, že se píše rok 1644, Anglií zmítá občanská válka a York je pod palbou parlamentních vojsk. Pátrání po brutálním vrahovi zavede Bridget do nejchudších městských uliček i mezi místní smetánku, kde zjistí, že Estheřin manžel nebyl tím dokonalým puritánem, za něhož ho jeho okolí považovalo. 

 

Služebná a vrah. Uplynul rok, co se Bridget podařilo odhalit vraha manžela své přítelkyně a za tu dobu se v Yorku mnohé změnilo. Moci se chopili puritáni a venku panují neskutečná vedra, což mnozí považují za boží trest, který má zničit všechny hříšné duše. Záměr se naplnil, neboť došlo k několika vraždám prostitutek a jejich zákazníků. Bridget Hodgsonové je však jasné, že za vraždami stojí spíše někdo z masa a kostí, a tak se vydává do ulic se svou pomocnicí Marthou a synovcem Willem, aby společnými silami vraha vypátrali.

 

ZÁVACKÁ, Irena

Šaty pro faraona. V kulisách starověkého Egypta začíná příběh mladé Ijnet, která naivně očekává, že se naplní její předem daný osud, jaký čeká stovky egyptských žen. Manželství se strýcem Verenachtem se však rozhodně neodehrává podle jejích představ a nečekaný příchod strýcova nemanželského syna k rodinnému souladu také nepřispěje. O to víc Ijnet zaskočí, když se z nesnesitelného Kemneta stane její osudová láska. Dokáže se Ijnet přenést přes úskalí vztahu s Kemnetem, jeho odchodem, neplánovaným těhotenstvím a poté i smrtí manžela? 

 

Šaty pro bohyni. Krásná Ijnet vede po smrti svého manžela dílnu na výrobu šatů, které od ní kupují nejvlivnější obyvatelé Vesetu. Souhrou nešťastných okolností však přichází o všechny zakázky, dokonce i o tu nejvýznamnější, která pocházela z chrámu bohyně Mut. Jediný, kdo si objedná nové šaty, je nevěstka Sitišeri.

 

VYROUBAL, Jan

Přístav poslední naděje. Děj se odehrává ve 12. století a jeho hlavní postavou je Vilém Prokop, syn zemana a pána tvrze. Po ztrátě své lásky a sporem se svým otcem Vilém odchází z domova. Cestou potkává poustevníka Martina, který ho přesvědčí, aby se ním vydal do Jeruzaléma  ke Svatému hrobu. Připojí se k družině polské šlechtičny paní Rebeky a Vilém se tak stává členem jejího doprovodu a Martin jejím zpovědníkem. Na cestě do Jeruzaléma je výprava napadena Saracény a Vilém se setkává s templářským rytířem Jefferym z Wormsu a Saracénem Omarem, jemuž i přes templářův odpor zachrání život. V následné písečné bouři je paní Rebeka zajata a Vilém se jí pokusí zachránit, ale bez úspěchu.

 

KOUBKOVÁ, Zuzana

Ztracený templářský poklad. V roce 1317 do Uhříněvsi přijíždí bratr Zdislav z rytířského řádu johanitů, aby se ujal správy řádových statků a jeho jmenování správcem bylo poněkud překvapivé. Zdislav totiž nebyl vždy johanitou, původně vstoupil do řádu templářů, který byl před několika lety za dramatických okolností zrušen a templáři byli nařčeni z řady těžkých zločinů, modloslužebnictví, magie a zvrácených sexuálních praktik. Doba je neklidná a v Černém lese nedaleko Prahy se usadila nebezpečná banda, která terorizuje své okolí, dochází tam k četným loupežím i vraždám. Proto je Zdislav pověřen proti ní zasáhnout a zjišťuje, že jeho protivníkem nejsou jen loupežníci...

 

Znesvěcený hrob. Bratr Zdislav se v Uhříněvsi brzy zabydlel a usilovně se zabývá opravami řádových statků. Jednoho dne jej navštívil rychtář nedalekého Kostelce nad Černými lesy a požádal ho o pomoc při vyjasnění záhadné vraždy a dalších nepříjemných okolností, ke kterým došlo na místním hřbitově. Našel tam rozkopané hroby nepokřtěných dětí a jednom z nich byl nalezen zavražděný hrobník. Kostelecký rychtář se proto obával řádění pekelných sil a proto se obrátil na zbožného rytíře johanitu.  

 

NIEDL, František

Návrat mistra. Ve třetím dílu románu "Platnéř" sledujeme další osudy platnéřského mistra Lukáše a jeho cestu do Prahy, aby získal pro svého pána Viscontiho vévodskou korunku, kterou mu může udělit jen samotný Václav IV., král český a římský. Cesta je dramatická a Lukáš se nejednou ocitá na hranici života a smrti.

 

DE SANDRAS, Gatien Courtilz

Paměti hraběte D' Artagnana. Prostředního syna chudého gaskoňského šlechtice nečekalo doma nic zajímavého. A proto se patnáctiletý Karel de Batz de Castelmore rozhodl opustit rodnou hroudu a s koněm, deseti zlaťáky v kapse, ostrým kordem a ještě ostřejším jazykem vyrazil do světa za štěstím. To našel v královských službách, kde svému panovníkovi nabídl nejen rychlý rapír, ale hlavně hlavu plnou důvtipných nápadů.

 

DOLEŽALOVÁ - MODRANKA, Zdenka

Smrt uherské královny. Děj se odehrává ve 13. století a zachycuje období panování uherského vládce Ondřeje II. Arpáda a jeho manželky Gertrudy Meranské. Přestože Gertruda povolala do Uher templáře, učence, řemeslníky a obchodníky  a přinesla tak do země kulturu, vzdělanost a řemesla, nebyla pro místní velmože přijatelnou panovnicí. Prostředí dvora je plné intrik, napětí a zákulisních politicko-náboženských machinací, což se podepíše i na životě panovnice a jejích dětí. Gertruda by chtěla vychovávat potomky podle svých představ, ale církevní oligarchie má na to jiný názor. Nejstarší syn Béla je nedobrovolně držen v sídelním městě a dcera Alžběta se musela provdat do Durynska. Panovnice se stále snažila postavit proti církvi a bojovat za svá práva a i když se za ni postavili templáři a němečtí osadníci, později i němečtí šlechtici, svůj boj nakonec prohrála.

 

PLAIDY, Jean

Francouzská revoluce 1. díl. Ludvík Milovaný. Francie dychtivě očekává den, kdy mladý král, Ludvík XV., dosáhne plnoletosti a vymaní se z područí svých ministrů, neboť doufá, že Ludvík vrátí zemi slávu a blahobyt.  On však zcela propadl dvorním radovánkám - lovu, hazardním hrám a krásným ženám a o vládu nejeví zájem. Nespokojenost Francie se stupňuje, což se začíná projevovat v nepokojích, které mohou přivolat revoluci.

 

Francouzská revoluce 2. díl. Cesta povstání. Francií začínají otřásat nepokoje, náboženské neshody, v parlamentu vládne nepřátelské ovzduší a mezi lidmi se šíří hlad. Tato neutěšená situace však Ludvíka XV. vůbec nezajímá a pokračuje ve svém prostopášném životě a již dávno není Ludvíkem "Milovaným".

 

Francouzská revoluce 3. díl. Marnotratná královna. Ve věku 15 let se krásná Marie Antoinetta stala manželkou vnuka Ludvíka XV. a ocitá se ve víru versailleských intrik. Lehkomyslně a bezstarostně opovrhuje přísnou etiketou velkolepého dvora a netuší, že se nad Francií stahují mračna revoluce, která jí přinesou neodvratný osud.

 

PRONSKÁ, Jana

Slané prokletí. Krásná Seleina, paní Solnohradu a dědička vzácných solných pramenů, právem pokládá své "slané dědictví" za prokletí. Vždyť kvůli němu přišla o milovaného muže Jakuba Šóšu a ocitla se ve vynuceném manželství s tyranem Arvanem Révaiem. Při obléhání a dobytí hradu Jakubovým bratrem Ctiborem její manžel zbaběle uteče a Seleinu nechá napospas dobyvatelům. Rytíř Ctibor chce pomstít smrt svého bratra a je přesvědčen, že za všechno zlo může právě Seleina. Ani jeden z nich netušil, jak blízko může být od nenávisti k lásce.

 

KALENDA, František

Ordál. Pán středověké tvrze na Sedmihradsku István Sigray si po smrti manželky vzal mladičkou a krásnou dívku Willu, jejíž původ nikdo neznal a kterou mnozí považovali za čarodějnici a bosorku. Ta mu porodila syna, zvláštní dítě s nelidskýma očima a velkou hlavou, které sebralo dědický nárok svému prvorozenému bratrovi Samuelovi. Ten se tak stává nepohodlným a proto se rozhodne uprchnout z rodné tvrze ke svému strýci, transylvánskému velmoži Egervárimu. Samuel netuší, že jeho příbuzný je proslulý svojí krutostí a rozhodne se u něj vyčkat na vhodnou příležitost ke svému návratu. Na jeho hradě očekává, že tam najde zastání, ale místo toho se stává svědkem únosu dětí a je zatažen do vztahů poznamenaných dědičným šílenstvím.

 

HALTER, Marek

Pražský kabalista. V rudolfinské Praze se na židovském městě odehrává příběh dvou přátel, kteří si dají slib ohledně jistého sňatku. Ale jak to tak bývá, člověk spřádá plány a Bůh je mění. Osudy Evy, vnučky slavného rabiho Löwa a Davida  Ganse, kabalisty a přítele slavného rabína, přímo ovlivní okolnosti vzniku i zániku Golema. Tato bytost, které rabi Löw vdechl život pomocí kabaly, měla za úkol ochraňovat židovské město i jeho obyvatele. V příběhu se setkáme nejen s kabalistou, matematikem a astronomem Davidem Gansem, ale také s Tycho Brahem, Johanesem Keplerem i ostatními učenci té doby a v podobě Evy vstupuje do děje i láska.

 

KALOGRIDIS, Jeanne

Krvavá královna. Kateřina Medicejská patřila k nejinteligentnějším osobnostem francouzského trůnu, ale její osobní život nebyla žádná idyla. Panovnice nacházela uspokojení v astronomických a magických vědách, neboť ji už od dětství pronásledovaly krvavé obrazy a temné vize budoucnosti země. Setkala se i s Nostradamem a doufala, že jí pomůže najít způsob, jak by zmařila naplnění chmurných vizí. Vzhledem k dalšímu faktu, že stále nesplňovala očekávání dvora, aby porodila dědice, uchýlí se k černé magii, aby tento úděl naplnila. A snad právě proto se její milovaný syn stal příčinou strašného krveprolití a utrpení. 

 

BÍLEK, Jiří

Hádanky naší minulosti 7. V dalším dílu se autor zaměřil na kontroverzní dobu husitskou, ze které si vybral 5 osobností. Na pozadí rozporuplné doby vlády Václava IV. se setkáme s krutou smrtí Johánka z Nepomuku, s Janem Husem se ujistíme, že "Více jest věřiti Pravdomluvnému" a další postavou se stává "Prokletý lapka s čistou duší". S knězem Prokopem se na Lipanské pláni zeptáme "Kdož jsou boží bojovníci" a nakonec nám zůstane "Poslední statečný na hradě s biblickým názvem". Pátrání známého historika českými dějinami je podloženo historickými fakty.