Jdi na obsah Jdi na menu

Romány historické, historické romance 11/2022

 

Romány historické a historické romance

 

Historické romány

 

Whitton, H.: Sága rodu Reissových. Román zachycuje životní osudy pozoruhodného rodu Reissových na přelomu 19. stol. a přibližuje prostředí české obrozenecké společnosti i reálných osobností, které tvořily naše dějiny.  Antonín Reiss, správce Salmových hutí, se s manželkou a třemi dcerami vydávají z Rožmitálu pod Třemšínem do Prahy, která se po skončení napoleonských válek mění v rušnou metropoli. Se vznikem nových průmyslových předměstí Karlína a Smíchova i nárůstem obyvatel se do popředí dostávají také ideje národního obrození, do něhož se zapojí i rodina Reissových.

 

Di Fulvio, L.:  Všechny touhy vedou do Říma.  Na šestnáctiletého sirotka Pietra se usmálo nečekané štěstí, neboť si ho vybrali bohatí a bezdětní manželé k adopci. Než si však Pietro stačí zvyknout na nový domov, nečekané a dramatické události donutí jeho adoptivní matku Silvii s ním uprchnout do Říma, kde je čeká nejistota, bída a boj o holý život. I přes nepříznivé vyhlídky je Silvie rozhodnutá se o Pietra postarat.

 

Kaufmann, L. B.:  Vzpurná dcera.  V prvním století našeho letopočtu vládl římský císař rozsáhlému území od Británie, Evropy až po Afriku a svou říši ovládal prostřednictvím svých legií s dobře vycvičenými a drsnými vojáky. Jakýkoliv náznak odporu byl okamžitě nemilosrdně potlačen. Přesto se v r. 66 v malé provincii vzbouřil židovský lid a obnovil si svůj vlastní stát s hlavním městem Jeruzalémem. Válka Židů a Římanů trvala čtyři krvavé a vyčerpávající roky a v sázce bylo přežití židovského lidu. Mezi životními příběhy skutečných a obyčejných lidí, se odvíjí i osud židovské dívky Ester, která zažila v zemi svých předků největší žal a naopak v zemi svých nepřátel největší radost.

 

Hardingtová, F.:  Budoucí královna. Příběh Alžběty a prince Philipa. Děj se odehrává ve válečném r. 1943 ve Windsoru, kde se princezna Alžběta znovu potkává se šarmantním poručíkem, se kterým se viděla před několika lety a potěšení ze setkání je očividně vzájemné. Philip představuje všechno, před čím ji ostatní varovali - nebezpečí, dobrodružství a nejistotu. Alžběta se však nedá odradit a rozhodne se i přes nelibost a  nepřízeň královského dvora si Philipa vzít za manžela.

 

Whitton, H.:  Ludmila z Poděbrad. V zajetí sňatkové politiky.  Ludmila, nejmladší dcera krále Jiřího z Poděbrad, se stala loutkou v otcově sňatkové politice. Proti její vůli se otec rozhodl ji provdat za Vladislava Jagelonského, aniž by bral v potaz její lásku ke knížeti z Lehnice. Toho naopak chtěl král za manžela pro svou druhou dceru Sidonii. Král Jiří ani netušil, jak tímto svým bezohledným rozhodnutím naruší už tak křehké vztahy mezi oběma sestrami.

 

Hrdina, J.:  Tajemství skotské krve.  Kapitán Ian Deveron-Gordon přijíždí na hrad Kilcarron ve středním Skotsku, aby sepsal dějiny rodu Carronů. Nikdo ale netuší, že pravým důvodem příjezdu mladého kapitána je něco zcela jiného. V Kilcarronu totiž zemřelo několik služebných podivnou smrtí a Ian má pochybnosti, že se nejednalo o nehodu nebo nešťastnou náhodu. Jeho skryté pátrání se navíc snaží někteří obyvatelé Kilcarronu všelijak zkomplikovat. Podaří se kapitánovi odkrýt tajemství rodu Carronů?

 

Whitton, H.:  Zimní královna.  Příběh Alžběty Stuartovny, manželky Fridricha Falckého. Když se půvabná a vzdělaná Alžběta Stuartovna, která byla dcerou anglického krále Jakuba I., provdala za Fridricha Falckého, budoucího českého krále, tak netušila, že Fridrichova vláda v Čechách bude trvat jen jeden rok.  Za dramatických okolností zahrnujících české stavovské povstání, které vyvrcholilo bitvou na Bílé hoře, museli ze země společně uprchnout a Alžběta přišla o naději, že zůstane českou královnou. I přes všechny problémy, které ji čekaly, zůstala vždy věrně po boku svéhomilovaného manžela až do jeho nečekané smrti.

 

Historické romance

 

Keats, R.: Zkrocení divokého Skota.  Ana Bissetová je neprávem obviněná z vraždy a čeká na smrt v ďábelském žaláři hradu Lochurkie ve Skotsku. Půvabná léčitelka již ztratila naději na vysvobození a oddaně čeká, až si pro ni přijdou. Avšak její osud změní okamžik, kdy se u ní objeví neznámý muž v kápi a pomůže ji v útěku. Ana se pak usadí v malé vesničce, kde ji nikdo nezná a přemýšlí, jestli ještě někdy uvidí svého tajemného osvoboditele. Niall je bojovník s riskantním posláním - má odhalovat nebezpečí, které hrozí panovníkovi a království. Když se mu podaří vysvobodit Anu, tak si uvědomí, že on sám bude potřebovat její pomoc, aby mohl splnit svůj úkol.

 

Beverly, J.:  Pán půlnoci.  Vzpoura proti králi přinesla Clarenci ze Summerbournu smrt a jeho hrad, rodina a především dcera Claire zůstaly vydány na milost královu oblíbenci Renaldu de Lisle. Ačkoliv ten přijel na hrad ve válečné zbroji jako dobyvatel, získal si srdce Claire a ta se stala jeho nevěstou. Následně se svým manželem prožívala vášnivé chvíle, ale jen do doby, než se dozvěděla jeho strašlivé tajemství. Po tomto zjištění jí nezbylo nic jiného, než přísahat pomstu muži, za kterého se provdala a kterého miluje z celého srdce.

 

Johnson, A.:  Štěstí nám přálo.  Poněkud výstřední slečna Sophie se vrací po delší době domů do Anglie. Po letech divokých dobrodružství v cizině nemá chuť se nechat svazovat přísnými společenskými pravidly anglické smetánky. Za každou cenu však hodlá získat zpět rodinný majetek a v tomto případě se tedy musí stát špionkou budoucího krále. Než stačí splnit své první poslání, narazí na temného a přitažlivého vévodu z Rockefordu, který je pro ni větším nebezpečím, než si dovedla představit.

 

Cartland, B.:  Šťastné shledání.  Pohledný vikomt z Kenningtonu neměl nikdy dobré vztahy se svým otcem, hrabětem, ale velmi miluje své prarodiče - a oni milují jeho. Jenže když jeho děd markýz, náhle zemře, rodinné vztahy se ještě více zhorší. Vikomt proto raději odjede z Londýna do domu v Devonu, který mu jeho děd odkázal. Při jedné příležitosti se tam setká s krásnou Luellou, která prchá před neodbytným nápadníkem. Vikomt se do Luelly okamžitě zamiluje a nabídne jí svou ruku, ale ta však váhá, zda jeho lásku přijmout.

 

Jarecki, A.:  Pohledný horal.  Na bitevním poli ve Skotsku u Dunkeldu r. 1703 procházely mezi mrtvými válečníky léčitelky a hledaly přeživší vojáky, které by mohly ošetřit. Jedna z nich, chudá dívka Akira, objevila zraněného muže, který ji požádal, aby mu ošetřila ránu a pomohla mu uprchnout, neboť nechtěl padnout do zajetí anglickým vojákům. Byl jedním ze skotských vévodů, ale o svém původu se jí nezmínil. Navzdory nebezpečí i rozdílnému společenskému postavení si vévoda uvědomuje, že mu dívka nejen zachránila život, ale ovládla i jeho srdce. 

 

Laurens, S.:  Věrnost.  Markýz Sebastian Cynster dobře ví, že mu už nezbývá mnoho času a pokud si sám a co nejdřív nevybere manželku, tak se o to postarají jeho příbuzní. Slibuje si, že možná na plesové sezóně v Londýně konečně nalezne tu pravou, ale opak je pravdou. Zklamán přijme nabídku syna vévody z Wolverstoneu, aby odjel do Kentu, kde by se měl na společenské akci lorda Ennise dozvědět utajenou informaci, která ohrožuje nejen královnu, ale celou zemi. Vzhledem k tomu, že bude potřebovat dámský doprovod, požádá tedy lady Antonii, kterou zná od dětství, jestli by ho nechtěla doprovodit. 

 

Johnson, A.: Pokušení osudu.  Whittaker Cole, hrabě z Thurstonu, a slečna Mirabelle se nesnášejí již od dětství. Jejich věčné hádky pobuřují anglickou smetánku celá léta. Prostořeká mladá dáma si od atraktivního mládence nenechá nic líbit, ale když hrabě postupně odhalí všechna její tajemství včetně jednoho, které se týká jejího spodního prádla, tak Mirabelle zjistí, že ho musí buď uškrtit nebo ..... políbit.

 

Cartland, B.:  V přestrojení. Shana, krásná dcera lorda Hallama, žije se svým otcem na venkově, kde ještě ani nebyla uvedena do společnosti. Jednoho dne musí otec odcestovat a požádá Shanu, aby místo něj vyřídila jednu záležitost. Dívka tedy zamíří do místního hostince, kde vládne v tu dobu pořádný zmatek. Hostinská si zlomila nohu a její manžel sám nezvládá přípravu hostiny pro markýze z Kilbrooke. Shana si tedy obleče zástěru a v přestrojení uvaří a také obslouží hosty. Při jedné příležitosti se stane svědkem, kdy se dva zloději v hostinci domlouvají, že lorda Kilbrooka okradou o rodinné cennosti...

 

Beverly, J.:  Vždyť jde jen o manželství.  Anglie truchlí nad smrtí princezny Charlotte, ale lady Ariana má jiné starosti. Její bratr Norris je nejen přitažlivý mladík, ale je stále nezadaný a bezdětný. Co kdyby se stalo, že zemře a panství by pak přešlo na jiného mužského příbuzného? To by se Ariana i s matkou ocitly bez střechy nad hlavou. Proto naléhá na svého bratra, aby si našel manželku, ale ten si dává podmínku, že jeho sestra vstoupí do manželského svazku jako první. Ariana je tedy nucena jeho výzvu přijmout.